Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego.

więcej
Konstytucja
Polecane lektury

Zabawy z prawem autorskim

LEX Navigator

Projekt: dzieci mają nie oglądać ludzi starych i chorych

Obrazek do artykułu: Projekt: dzieci mają nie oglądać ludzi starych i chorych

Proponowana przez PiS nowelizacja ustaw o pieczy zastępczej i o pomocy społecznej wprowadzi zasadę, że placówki dla dzieci nie będą mogły być lokalizowane w pobliżu placówek dla ludzi starych. Zdaniem autorów projektu widok ludzi starych i chorych... Więcej

Co nowego w prawie

SN: niewykorzystana mediacja o wynagrodzenie autorskie

Obrazek do artykułu: SN: niewykorzystana mediacja o wynagrodzenie autorskie

Spór o wynagrodzenie z praw autorskich może być rozwiązany w drodze mediacji. Jednak brak jest w ustawie przepisu zawierającego upoważnienie do sądowego ukształtowania stosunku prawnego w drodze... Więcej

Prawo - kanał TV na YouTube

Zamów kod dostępu