Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego.

więcej
Konstytucja
Polecane lektury

Zabawy z prawem autorskim

LEX Navigator

Nowa ustawa ma znieść podział rynku na giełdowy i pozagiełdowy

Obrazek do artykułu: Nowa ustawa ma znieść podział rynku na giełdowy i pozagiełdowy

Rząd we wtorek zajmie się projektem nowelizacji ustawy o instrumentach finansowych, który przewiduje m.in. zniesienie podziału rynku na giełdowy i pozagiełdowy i nadaje KNF uprawnienia do wydawania zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego. Więcej

Co nowego w prawie

Zagrożenia stwarza procedura Sądu Arbitrażowego CETA

Obrazek do artykułu: Zagrożenia stwarza procedura Sądu Arbitrażowego CETA

Sąd Arbitrażowy CETA zwany Trybunałem i jego druga instancja Trybunał Apelacyjny będą rozstrzygały spory między inwestorami a państwem. Skutek: polski rolnik będzie musiał udać się do Ottawy, aby... Więcej

Prawo - kanał TV na YouTube

Zamów kod dostępu