Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.