Strona główna » Wiadomości » Opinie » Apel sędziów SN do polityków o rzeczywiste reformy w sądach

Apel sędziów SN do polityków o rzeczywiste reformy w sądach

16.05.17

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wyraziło stanowczy sprzeciw wobec projektów ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem sędziów prowadzą one do naruszenia zasad niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. Sędziowie wezwali do debaty na temat reformy.

articleImage: Apel sędziów SN do polityków o rzeczywiste reformy w sądach Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Sędziowie Sądu Najwyższego apelują w uchwale o podjęcie dyskusji w sprawie rzeczywistej poprawy działania wymiaru sprawiedliwości, deklarując jednocześnie gotowość do włączenia się w prace nad reformą sądownictwa.

We wtorek 16 maja 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone zajęciu stanowiska w sprawie projektowanych zmian dotyczących polskiego sądownictwa.

Czytaj: W przyszłym tygodniu Sejm wraca do prac nad zmianami w sądach>>

W toku Zgromadzenia, w którym wzięło udział 72 sędziów (na ogólną liczbę 85 obsadzonych stanowisk sędziowskich). Za przyjęciem uchwały głosowało 71 sędziów, jeden sędzia wstrzymał się od głosu, nie było głosów przeciwnych.

W uchwale czytamy:

"Nie  zgadzamy  się  z  podejmowanymi  publicznie  działaniami  zmierzającymi do zdyskredytowania  w  oczach  społeczeństwa  władzy sądowniczej  i  środowiska sędziowskiego, niszczącymi społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, godzącymi w fundamenty  demokratycznego  państwa  prawa  i  zagrażającymi  prawom  i  wolnościom obywatelskim.
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektów ustaw dotyczących sprawowania wymiaru sprawiedliwości, prowadzących do jawnego naruszenia konstytucyjnych zasad niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. Działania władz prowadzą do destrukcji  systemu sądownictwa, a przez to osłabiają Państwo Polskie. Zamiast podjęcia dyskusji  o  potrzebie  i  kierunku  reformy  sądownictwa,  przedstawione  propozycje ograniczają  się  niemal  wyłącznie  do  umożliwienia  zmian  kadrowych,  służących podporządkowaniu  sądów  politykom.  Sąd  Najwyższy  nie  może  w  tej  sytuacji  stać obojętnie wobec oczywistego łamania zasad i norm Konstytucji. 
Popieramy stanowisko prezentowane publicznie przez I Prezesa Sądu Najwyższego Profesor Małgorzatę Gersdorf w kwestiach dotyczących działalności Sądu Najwyższego, godności sędziów oraz dobra wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z zasadami ustrojowymi  wyrażonymi  w  Konstytucji  RP.  Solidaryzujemy  się  z podejmowanymi w tych sprawach uchwałami Krajowej Rady Sądownictwa, zgromadzeń ogólnych  sędziów,  stowarzyszeń  sędziowskich,  organów  samorządów  zawodów prawniczych oraz rad wydziałów prawa polskich uniwersytetów.  Zwracamy uwagę, że są one  zbieżne  z  działaniami  podejmowanymi  przez  Prezesów  Sądów  Najwyższych  Unii Europejskiej,  Radę Wykonawczą  Europejskiej  Sieci  Rad  Sądownictwa  (ENCJ)  i  wiele zagranicznych rad sądowniczych.
Wzywamy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości oraz wszystkich posłów i senatorów do zainicjowania dyskusji w sprawie rzeczywistej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości, pamiętając o spoczywającej na nas wszystkich odpowiedzialności za Państwo i jego wizerunek na świecie. Wyrażamy gotowość włączenia się do prac nad reformą (...)"

Czytaj: Poseł Piotrowicz: sędziowie bronią własnych interesów>>

- W uchwale celowo nie odnosiliśmy się do od dawna zapowiadanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Projekt tych zmian nie został nam bowiem dotąd przedstawiony - powiedział  sędzia SN Michał Laskowski, rzecznik SN.

Sędzia Laskowski podkreślił, że zmiany planowane przez ministerstwo zmierzają do umocnienia pozycji ministra sprawiedliwości.
Podstawą uchwały jest troska o stan państwa i praworządności w Polsce - podkreślił sędzia Laskowski. - W tej uchwale nie zajmowaliśmy się statusem sędziów SN, tak by nie było zarzutu, że dbamy o własny interes i chronimy naszych "przywilejów" - dodał rzecznik.
- Uchwała nasza jest rodzajem postulatu: zastanówmy się, czy to co robimy jest zgodne z dobrem wspólnym. Uważamy, że nie, mamy wiele wątpliwości - zaznaczył rzecznik.

W czasie Zgromadzenia Ogólnego pojawił się też wątek sędziego TK Lecha Morawskiego. - Jesteśmy oburzeni słowami tego sędziego. Jesli ich autor zna fakty korupcyjne, to powinien poinfromować stosowne organy. Wydaje się, że osoba, która reprezentuje Trybunał Konstytucyjny, zwłaszcza za granicą powinna być odpowiedzialna za to, co mówi. Szereg osób z naszego grona uważało, że sędziom SN należą się przeprosiny - poinformował sędzia Laskowski.
 

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE