Strona główna » Błędne pouczenie nie powinno ograniczać prawa do skargi

Błędne pouczenie nie powinno ograniczać prawa do skargi

21.11.17

Skutki prawne błędnego pouczenia o środkach zaskarżenia powinny być jednolite zarówno na drodze postępowania administracyjnego jak i postępowania sądowego - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: Błędne pouczenie nie powinno ograniczać prawa do skargi fot. Thinkstock

Zdaniem NSA, zaprezentowanym w postanowieniu z 30 października 2017 r. (II OZ 1326/17), odmienna wykładnia prowadzi do zbędnego formalizmu i przedłużania postępowania, albowiem sąd administracyjny w sytuacji złożenia wniosku o przywrócenie terminu z powodu błędnego pouczenia obowiązany jest przywrócić go stronie.

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął wspomnianym postanowieniem sprawę, w której strona skarżąca wniosła w zwykłym, 30-dniowym terminie skargę od wydanej przez wojewodę decyzji uchylającej i przekazującej sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania (zatem decyzji na zasadzie art. 138 § 2 k.p.a.).
Po analizie skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że podlega ona odrzuceniu, bowiem sprawa sądowoadministracyjna została zainicjowana już po dniu wejścia w życie nowelizacji p.p.s.a., wprowadzającej instytucję sprzeciwu od decyzji ostatecznej (pisaliśmy już o tym w tekście Sprzeciw – nowy środek w sądzie administracyjnym), a sprzeciw wnosi się w terminie 14-dniowym, zatem nastąpiło uchybienie tego terminu.

Jak pisze dr Maciej Kiełbowski z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, jest to istotne rozstrzygnięcie dlatego, że argument ten miał do tej pory raczej doktrynalny charakter, a praktyka najczęściej sprowadzała się właśnie do kilku czynności, tj. po odrzuceniu skargi składano wniosek o przywrócenie terminu do jej złożenia, sąd – mając na uwadze wadliwe pouczenie – uwzględniał ten wniosek itd. Omawiane rozstrzygnięcie wydatnie upraszcza i przyspiesza postępowanie w sprawie, a także chroni strony, które mogą nie być świadome wymogów związanych z wnioskowaniem o przywrócenie terminu. Więcej>>

21.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE