Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Bogata oferta LEX specjalnie dla kancelarii prawnych

Bogata oferta LEX specjalnie dla kancelarii prawnych

09.11.17

Największa biblioteka prawnicza na rynku zawierająca unikalne komentarze i monografie do ustaw, rozporządzeń i dyrektyw. Do tego procedury, wzory i wytyczne do pracy, analizy poglądów w Liniach Orzeczniczych, analizy ekspertów, praktyków. Takie m.in. elementy zawiera nowa oferta LEX Kancelaria Prawna.

articleImage: Bogata oferta LEX specjalnie dla kancelarii prawnych Własne

Jak podkreślają twórcy nowej oferty, jednym z jej atutów jest również największa liczba skomentowanych ustaw. - Po raz pierwszy w LEX 11 modułów specjalistycznych opartych na wiedzy eksperckiej z różnych dziedzin, zawierających ponad 80 000 opracowanych problemów prawnych. Ich uzupełnieniem są narzędzia pozwalające na szybkie zgłębienie nowego tematu (Infolinia, Zadaj pytanie, Zegar Legislacyjny).

Oferta składa się z kilku modułów specjalistycznych:
Prawo Europejskie, które zawiera największy zbiór źródeł prawa europejskiego z bieżącym dostępem do zmian.

Zamówienia Publiczne, który pomoże przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie przepisami prawa zamówień publicznych.

Księgowość, pomocny przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych

Finanse, który informuje o nadchodzących zmianach w przepisach, wskazuje sposoby specjalizacji podatkowej, pomaga rozwiązywać problemy związane z zatrudnianiem, rozliczaniem i zwalnianiem pracowników, wyjaśnia jak zaksięgować każdą operację finansową

Kadry, który pomaga zaplanować i przeprowadzić wszystkie etapy procesów kadrowych oraz zawiera przykładowe rozwiązania poszczególnych problemów kadrowych

BHP, zawierający m.in. procedury zapewnią informacje w zakresie postępowań powypadkowych pracowników w związku z wypadkami przy pracy, a także w drodze do pracy lub z pracy

HR, oferujący procedury wykorzystywane w HR – np. procedurę zwolnień grupowych lub procedurę budowy wizerunku pracodawcy

Ochrona zdrowia, wspierający interpretację zasad finansowania, dotowania i realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia

Ochrona Środowiska, który podpowie jak uzyskać pozwolenia i zezwolenia na korzystanie ze środowiska, ułatwi realizację obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów i sprawozdawczości oraz pomoże uniknąć odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska

Budownictwo, który pomaga w prawidłowym wypełnianiu obowiązków i unikaniu błędów w trakcie postępowań administracyjnych związanych z procesami budowlanymi

Banki, zawierający analizy i komentarze praktyczne ułatwiające pracę i rozwiązują problemy prawne, z jakimi borykają się banki i inne instytucje kredytowe oraz zapewniają właściwą formę realizacji obowiązków wobec organów nadzoru.

Jak podkreślają autorzy nowej oferty LEX, procedury prawne pokazane są w niej w formie interaktywnych schematów, dzięki którym łatwo zorientujesz się, jak może łatwo przebiegać postępowanie w interesującej użytkownika sprawie. Natomiast wzory pism i umów przygotowane są w oparciu o dzienniki urzędowe przez specjalistów na zamówienie Redakcji Wolters Kluwer Polska.

Bogata oferta komentarzy
Nowością oferty jest wybór najważniejszych komentarzy z zasobów Wolters Kluwer Polska i LexisNexis w najnowszej wersji – 198 komentarzy do 97 kluczowych aktów prawnych omawianych przez ponad 100 autorów.
- Prezentujemy komentarze do najważniejszych ustaw autorstwa wybitnych autorytetów. Dzięki publikacjom zgromadzonym w programie mogą Państwo zapoznać się z różnymi poglądami prezentowanymi przez wybitnych sędziów, profesorów, naukowców oraz doświadczonych praktyków – czytamy w opisie oferty.
Jej autorzy rekomendują też zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń:
• pisanych przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Wolters Kluwer;
• publikowanych w czasopismach: Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, Europejski Przegląd Sądowy, Finanse Komunalne, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich, Państwo i Prawo, Prokurator, Prokuratura i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Prywatnego, Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd terytorialny.

Artykuły i cytaty z czasopism
Ważnym elementem programu jest też zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Europejski Przegląd Sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa, Orzecznictwo Sądów Polskich, Państwo i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, wydawnictwo Przegląd Prawa Prywatnego, wydawnictwo Przegląd Sądowy, Samorząd Terytorialny, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review.
LEX Czasopisma to dostępna na platformie LEX bogata baza artykułów, komentarzy, recenzji, felietonów i innych materiałów prasowych opublikowanych w prawniczych periodykach wydawanych przez Wolters Kluwer Polska oraz innych wydawców. Wszystkie te dokumenty można przeszukiwać na wiele sposobów – według autora, tytułu, rocznika i numeru czasopisma, a także za pomocą wyszukiwania pełnotekstowego, dzięki czemu znalezienie interesujących treści jest bardzo proste.

Więcej>>>
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE