Strona główna » Wiadomości » Opinie » Dobrze określony cel usprawni egzekucję

Dobrze określony cel usprawni egzekucję

14.06.17

Prawidłowe sporządzenie wniosku egzekucyjnego będzie miało wpływ na sprawność i efektywność prowadzonego postępowania. Dlatego dla zachowania należytej formy, trzeba wykazać się starannością przy jego sporządzaniu i uważnie zapoznać się z przepisami prawa wskazującymi, jakie wniosek powinien zawierać element – piszą Bartłomiej Falkowski i Marcin Świtkowski.

articleImage: Dobrze określony cel usprawni egzekucję Własne

Jak podkreślają autorzy komentarza zamieszczonego w Systemie Informacji Prawnej LEX, dla uniknięcia błędów lub uchybień związanych ze sporządzeniem wniosku egzekucyjnego, należy mieć na uwadze cel, dla którego ma zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Autorzy komentarza przypominają, że formułując wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w pierwszej kolejności należy wskazać komornika, do którego wniosek ma zostać złożony, imiona i nazwiska lub nazwy stron (tj. wierzyciela i dłużnika, a w postępowaniu zabezpieczającym: uprawnionego i obowiązanego) oraz ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, o ile takowi występują. Określenie komornika powinno zawierać pełnioną funkcję tzn. użycie formuły: "Komornik Sądowy"; sąd rejonowy, przy którym komornik działa; imię i nazwisko komornika; siedzibę kancelarii. Co do zasady komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego.

Jednakże od przewidzianej zasady istnieje wyjątek, który przewiduje, iż wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem szczególnego rodzaju spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wybór komornika może mieć znaczenie dla wierzyciela składającego wniosek o wszczęcie egzekucji, zarówno pod względem wygody i efektywności postępowania egzekucyjnego. Ustawodawca wprowadzając możliwość wyboru komornika na terenie całego kraju uzasadniał w 2006 r. tę zmianę zwiększeniem konkurencyjności wśród komorników. W uzasadnieniu wskazywał, że [cyt.] „Rozwiązanie to gwarantuje wierzycielowi prawo swobodnego wyboru komornika na terenie całego kraju. Wychodzi przy tym naprzeciw palącej potrzebie rozwiązania problemu prowadzenia przez wierzyciela w stosunku do jednego dłużnika kilku, a nawet kilkunastu postępowań egzekucyjnych, a to tylko z tego powodu, że poszczególne składniki majątku dłużnika znajdują się na terenie całego kraju. Należy mieć na uwadze fakt, że wierzyciel egzekwujący jest podmiotem, w stosunku do którego sąd w postępowaniu rozpoznawczym orzekł, że jego żądanie jest zasadne i zasługuje na ochronę i wsparcie państwa. Wobec tego wierzyciel powinien, już chociażby z tej racji czerpać dodatkową korzyść w postaci możliwości wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się własnym przekonaniem co do kwalifikacji czy też skuteczności danego komornika.”(Zob. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (...), druk nr 1287 z dnia 13 czerwca 2006 r., s. 15-16.) Więcej>>>

 
14.06.17
LEX Komentarze Prawo Cywilne
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Komentarze Prawo Cywilne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE