Strona główna » Wiadomości » Rynek » Hogan Lovells wzmacnia zespół prawa konkurencji

Hogan Lovells wzmacnia zespół prawa konkurencji

11.08.17

W sierpniu do zespołu warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells dołączyli: Piotr Skurzyński oraz dr Maciej Gac.
Radca prawny Piotr Skurzyński, obejmując stanowisko Counsela będzie kierował Praktyką Prawa Konkurencji w kancelarii.

articleImage: Hogan Lovells wzmacnia zespół prawa konkurencji fot. Thinkstock

Piotr Skurzyński specjalizuje się we wszystkich aspektach polskiego i unijnego prawa konkurencji. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie prawa pomocy publicznej, prawa konsumenckiego oraz szeroko pojętego prawa Unii Europejskiej. Posiada również szeroką praktykę w realizacji projektów związanych z regulacją sektorów infrastrukturalnych, w tym w szczególności sektora telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego. Przed dołączeniem do kancelarii Hogan Lovells, w swojej dotychczasowej karierze zawodowej Piotr Skurzyński współpracował łącznie przez ponad 12 lat z dwoma warszawskimi biurami międzynarodowych, wiodących kancelarii prawnych. W tym czasie doradzał podmiotom z różnych sektorów gospodarki, m.in. energetycznego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, a także handlu hurtowego i detalicznego oraz producentów FMCG. Reprezentował klientów przed Prezesem UOKiK i Komisją Europejską w postępowaniach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej na rynku. Pracował przy wielu międzynarodowych transakcjach M&A, doradzając w kwestiach zgodności dokumentów transakcyjnych z prawem konkurencji oraz reprezentował klientów w złożonych postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji zarówno przed Prezesem UOKiK, jak i KE. Uczestniczył w przygotowywaniu programów zgodności działalności z prawem konkurencji i prowadził wiele szkoleń o tej tematyce.
Piotr Skurzyński jest regularnie rekomendowany przez międzynarodowy ranking Chambers Europe jako wiodący specjalista z zakresu prawa konkurencji. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ma na swoim koncie liczne publikacje dotyczące tej tematyki.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzonego przez Institute of Continuing Education University of Cambridge i Uniwersytet Warszawski.
 
Dr Maciej Gac specjalizuje się w krajowym i unijnym prawie konkurencji, prawie konsumenckim oraz prawie prywatnym międzynarodowym. Jego doświadczenie obejmuje świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa antymonopolowego, prawa konsumenckiego oraz szeroko rozumianego prawa rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wspiera klientów w ramach tworzenia modeli dystrybucyjnych, zawierania porozumień handlowych oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć (np. tworzenie joint ventures). Doradza klientom zarówno w ich bieżącej działalności biznesowej (ocena podejmowanych działań pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji i prawem konsumenckim) oraz reprezentuje firmy w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu programów compliance dla przedsiębiorstw oraz wdrażaniu polityk zgodności z prawem konkurencji. W kręgu jego zainteresowań zawodowych pozostają również kwestie związane z transgranicznym świadczeniem usług oraz zbiorowym rozstrzyganiem sporów.

Dr Maciej Gac prowadzi również aktywną działalność naukową i dydaktyczną w kraju i za granicą. Jest wykładowcą w ramach Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji INP PAN, autorem wielu publikacji naukowych z dziedziny prawa europejskiego i prawa konkurencji oraz członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Dr Maciej Gac jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tuluzie. We wrześniu 2016 roku z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską na temat prywatnoprawnego stosowania prawa konkurencji, przygotowaną w ramach współpracy naukowej pomiędzy ww. uczelniami.
- Jestem przekonana, że doświadczenie i umiejętności mec. Piotra Skurzyńskiego wspieranego przez dr. Macieja Gaca oraz pozostałych prawników z Praktyki Prawa Konkurencji Hogan Lovells będą stanowiły istotną wartość dla Klientów naszej kancelarii. Cieszymy się, że tak doświadczeni specjaliści dołączyli do naszego zespołu – powiedziała Beata Balas-Noszczyk, partner zarządzająca warszawskim biurem Hogan Lovells.
 

11.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE