Strona główna » Wiadomości » Opinie » Kluczowa rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym

Kluczowa rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym

16.10.17

Wprawdzie to na rozprawie głównej zapada rozstrzygnięcie o odpowiedzialności oskarżonego za zarzucany mu czyn, lecz postępowanie przygotowawcze w znacznym stopniu wpływa na dalszy bieg procesu – pisze prof. Ryszard Stefański omawiając metodykę pracy prokuratora w sprawach karnych.

articleImage: Kluczowa rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym fot. Thinkstock

Jak pisze autor wydanej właśnie książki Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych, głównie rozważania jego rozważania skoncentrowane są na postępowaniu przygotowawczym, gdyż jest ono podstawowym przedmiotem działalności prokuratorów, a nadto od dogłębnego i sprawnego jego przeprowadzenia – w naszym modelu postępowania karnego – zależy w dużym stopniu przebieg postępowania jurysdykcyjnego i ostateczny wynik całego postępowania. - Trafnie w doktrynie wskazuje się, że „fasadą maskującą rzeczywisty stosunek wzajemny pomiędzy postępowaniem przygotowawczym i merytorycznym rozpoznaniem jest więc ogólnik, iż postępowanie przygotowawcze jedynie „przygotowuje» rozprawę główną” – stwierdza autor.

Jak podkreśla prof. Stefański, przy omawianiu poszczególnych zagadnień związanych z działaniami prokuratora w książce uwzględniane zostały przede wszystkim przepisy kodeksu postępowania karnego, mające w tej kwestii podstawowe znaczenia, a także ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. - W argumentacji proponowanych rozwiązań zostały wykorzystane wypowiedzi doktryny oraz w szerokim zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. To ostatnie jest często cytowane z względu na jego znaczenie dla praktyki sądowej i prokuratorskiej – stwierdza autor.

Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych Ryszard Stefański

Jak podkreśla wydawca książki, zostały w niej zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Szczegółowo omówiono nie tylko gruntownie ostatnio znowelizowane przepisy kodeksu postępowania karnego, lecz także nową ustawę - Prawo o prokuraturze oraz najnowszy regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, które w wielu aspektach odnoszą się do postępowania karnego.

Opracowanie zawiera praktyczne informacje na temat m.in.:
- wykonywania poszczególnych czynności procesowych;
- sporządzania aktów procesowych, np. aktu oskarżenia, postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego;
- sposobu przemawiania w sądzie;
- kompozycji przemówienia prokuratora.

Według autora i wydawcy, publikacja jest skierowana przede wszystkim do prokuratorów, a także do adwokatów i radców prawnych, ponieważ pozwoli im poznać warsztat pracy prokuratora, co może być przydatne w pełnieniu funkcji obrońcy i pełnomocnika, oraz do sędziów, którym umożliwi lepszą ocenę materiału zebranego w toku postępowania przygotowawczego i poprawności wykonania czynności procesowych przez prokuratora.

Więcej o publikacji>>
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE