Strona główna » Wiadomości » Opinie » Kurator ma zadbać w sądzie o interesy osoby nieznanej z miejsca pobytu

Kurator ma zadbać w sądzie o interesy osoby nieznanej z miejsca pobytu

17.02.17

Kuratorem dla osoby nieznanej z miejsca pobytu powinna być ustanowiona osoba, której poziom moralny i intelektualny daje gwarancje należytego wypełniania przez nią obowiązku dopomożenia sądowi w zebraniu i ocenie materiału dowodowego z punktu widzenia osoby zastąpionej przez kuratora – pisze Marcin Kania.

articleImage: Kurator ma zadbać w sądzie o interesy osoby nieznanej z miejsca pobytu fot. Thinkstock

W komentarzu opublikowanym w Systemie Informacji Prawnej LEX autor stwierdza, że dlatego też w niektórych przypadkach, głównie z uwagi na skomplikowanych charakter sprawy, na stanowisko kuratora powoływani są profesjonalni pełnomocnicy.

Skoro już sąd ustanawia kuratora, to i sprawuje nad nim nadzór badając m.in. jego sprawozdanie z przebiegu wykonanych czynności. Powstaje, więc pytanie co może kurator a więc jakie są jego uprawnienia i obowiązki. W tym też zakresie z pomocą powinno przyjść już samo uzasadnienie wierzyciela dla ustanowienia kuratora, bowiem to wierzyciel uzasadnia konieczność jego ustanowienia celem przeprowadzenia określonego postępowania. Domniemywać, więc należy, iż będzie on miał prawo reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym aż do jego zakończenia (albo do chwili znalezienia dłużnika), jak i dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności zmierzających do obrony jego praw i interesów tj. odbierania wszelkiej korespondencji, wnoszenia powództw przeciwegzekucyjnych czy chociażby wnoszenia środków zaskarżenia. Co ciekawe, jednocześnie jednym z ważniejszych obowiązków kuratora będzie ustalenie miejsca pobytu dłużnika. Tym samym z chwilą dopełnienia tego obowiązku sąd zobligowany będzie zwolnić kuratora z pełnionych przez niego czynności – pisze Marcin Kania. Więcej>>

17.02.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE