Strona główna » Wiadomości » Ludzie prawa » Międzynarodowa organizacja adwokacka upomina się o polskich sędziów

Międzynarodowa organizacja adwokacka upomina się o polskich sędziów

08.07.18


Przymusowe przeniesienie w stan spoczynku czterdziestu procent sędziów Sądu Najwyższego oraz zastraszanie i kampanie nienawiści Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do polskich sędziów zagraża praworządności, prawom człowieka i demokracji - uważa Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów.

articleImage: Międzynarodowa organizacja adwokacka upomina się o polskich sędziów Źródło: iStock

- Trwająca obecnie rządowa kampania zastraszania i szykanowania, na którą skarży się wielu sędziów, zdominowanie przez państwo Krajowej Rady Sądownictwa, która posiada kompetencje, by wyznaczać kandydatów na sędziów i niestosowanie się rządu do orzeczeń Sądu Najwyższego są jawnym atakiem na polskie sądownictwo i sprzeciwiają się zasadzie podziału władz oraz rządom prawa - stwierdził Współprzewodniczący Instytutu Hans Corell.

Instytut zwraca uwagę polskiemu rządowi na pierwszy paragraf Podstawowych Zasad Niezależności Sądownictwa ONZ, gdzie zapisano, że: „niezależność sądownictwa zostanie zagwarantowana przez państwo i zapisana w konstytucji lub prawie państwowym. - Obowiązkiem wszystkich rządowych i pozarządowych instytucji jest poszanowanie i nadzorowanie niezależności sądownictwa - czytamy w oświadczeniu.

Instytut stwierdza też, że doszło do jego wiadomości, że sędziowie, którzy sprzeciwili się polityce obecnego rządu polskiego albo orzekli na niekorzyść rządu, zostali poddani personalnym atakom, groźbom stronniczych postępowań dyscyplinarnych i karnych oraz zarzutom korupcyjnym lub kampanii nienawiści. - tego typu działania prowadzone przez rząd zmierzają do całkowitej likwidacji społeczeństwa obywatelskiego i wyciszenia głosu prawników. Sędziowie nie powinni być karani za pełnienie władzy sądowniczej - napisał współprzewodniczący Instytutu Michael Kirby.

Instytut wzywa do zakończenia wszelkich rządowych działań, których skutkiem jest prześladowanie sędziów, ograniczające ich niezależność. - Obowiązkiem polskiego rządu jest niezwłoczne powzięcie wszelkich możliwych działań, w celu przywrócenia sądownictwa, do takiego stanu, w którym wykonywanie władzy sądowniczej nie będzie pociągało za sobą obawy gróźb, prześladowań i ingerencji oraz będzie możliwe w zgodzie z zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na naruszenia niezależności sędziowskiej i praworządności, których doświadczyli polscy obywatele w przeszłości, Polska posiada wyjątkowy powód, by obecnie wysoko cenić prawa człowieka i przestrzegać konstytucyjnych standardów ich ochrony - czytamy w opublikowanym stanowisku.

Instytut nalega, by polski rząd zaniechał stawiania sędziów w stan oskarżenia ze względów politycznych, zaprzestał antysędziowskiej retoryki oraz działania prowadzących do naruszeń zasady praworządności.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE