Strona główna » Wiadomości » Opinie » Niełatwa rola pełnomocnika po ostatniej reformie procedury karnej

Niełatwa rola pełnomocnika po ostatniej reformie procedury karnej

06.02.17

Obowiązująca od 15 kwietnia 2016 r. nowelizacja zmienia dotychczasowy model postępowania karnego w kierunku przywrócenia szerszej inkwizycyjności postępowania sądowego kosztem kontradyktoryjności – pisze prof. Dariusz Świecki. Ale zwraca prawnikom uwagę, że nie wszystkie zmiany z poprzedniej reformy zostały cofnięte.

articleImage: Niełatwa rola pełnomocnika po ostatniej reformie procedury karnej fot. Thinkstock

Jak zauważa autor wydanej właśnie książki Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, w tym zakresie następuje odwrócenie reformy procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, wprowadzonej ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw która obowiązywała od 1 lipca 2015 r.
- Obecna nowelizacja, oparta na zasadzie inkwizycyjności, przywraca reguły przeprowadzania dowodów sprzed 1 lipca 2015 r. Nie stanowi natomiast całkowitego odwrócenia zmian dokonanych poprzednią reformą, gdyż w większości pozostawia uregulowania, które nie odnoszą się do kontradyktoryjnego przeprowadzania dowodów.
Obowiązujący stan prawny stanowi obecnie konglomerat przepisów z okresów dwóch wielkich nowelizacji, tj. nowelizacji z 2013 r. i nowelizacji z 2016 r. W wyniku tej ostatniej zostały reaktywowane niektóre przepisy uchylone z dniem 1 lipca 2015 r. oraz uchylone lub zmienione przepisy nowelizacji z 2013 r., a ponadto wprowadzone nowe regulacje prawne. Ponadto w wyniku nowelizacji z 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r., poz. 1070 – obowiązującej od 5 sierpnia 2016 r.) zmieniono i wprowadzono nowe przepisy do kodeksu postępowania karnego.
W tym gąszczu znowelizowanych przepisów nie jest łatwo się poruszać. Dlatego obecne wydanie książki stanowi swoisty przewodnik po zmianach, w którym w sposób systemowy przedstawiono aktualny stan prawny – pisze autor.


Jak podkreśla wydawca książki, Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach - adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich. Stanowi doskonały i sprawdzony materiał w przygotowaniach do egzaminu zawodowego po aplikacji z zakresu prawa karnego.

Czwarte wydanie znanej publikacji uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania karnego obowiązującą od 15 kwietnia 2016 r., która modyfikuje model postępowania karnego w kierunku przywrócenia szerszego zakresu inkwizycyjności postępowania sądowego. Powoduje ona fundamentalne odejście od reformy procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1 lipca 2015 r. Obecna nowelizacja przywraca dotychczasowe reguły przeprowadzania dowodów. Nie stanowi natomiast całkowitego odwrócenia zmian dokonanych poprzednią reformą, gdyż w większości pozostawia uregulowania, które nie odnoszą się do kontradyktoryjnego przeprowadzania dowodów.

Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym - według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu objaśniając poszczególne instytucje procesowe z perspektywy działalności procesowej obrońcy i pełnomocnika. Zawiera także wskazówki przydatne przy sporządzaniu pism procesowych i występowaniu przed organami postępowania karnego. Szczególną uwagę poświęcono czynnościom w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem pierwszej instancji oraz związanym z zaskarżeniem orzeczeń, w tym z wniesieniem apelacji i kasacji oraz wniosku o wznowienie postępowania. W szerokim zakresie zastały omówione przepisy dotyczące zasad sporządzania apelacji, kasacji, subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia. Zamieszczono także wzory takich pism. W publikacji w szerokim zakresie cytowane są i objaśniane orzeczenia Sądu Najwyższego.

Więcej o publikacji>>
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE