Strona główna » NSA: w 2017 r. załatwiliśmy więcej skarg niż wpłynęło

NSA: w 2017 r. załatwiliśmy więcej skarg niż wpłynęło

12.03.18

Sądy administracyjne w 2017 r. załatwiły większą liczbę skarg niż do nich wpłynęła - poinformował w poniedziałek prezes NSA Marek Zirk-Sadowski. Dodał, że w minionym roku sądy administracyjne po raz pierwszy od wielu lat opanowały wpływ skarg.

articleImage: NSA: w 2017 r. załatwiliśmy więcej skarg niż wpłynęło fot. Thinkstock

Zirk-Sadowski podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA w poniedziałek przedstawił informację o działalności sądów administracyjnych.

Zwrócił uwagę, że działalność tych sądów skoncentrowana była na trosce o efektywne funkcjonowanie sądów. Podkreślił, że miniony rok był pierwszym od wielu lat rokiem, w którym sądy administracyjne opanowały wpływ skarg, a liczba załatwionych skarg była wyższa od ich wpływu.

Zirk-Sadowski podał, że w 2017 r. wojewódzkie sady administracyjne załatwiły ogółem 77 tys. skarg, co stanowi 107 proc. wpływu skarg oraz 75 proc. ogółu skarg do rozpatrzenia. W porównaniu z 2016 r. wskaźniki te są odpowiednio wyższe o 4,1 proc. i 3,2 proc.

Z informacji NSA wynika, że w minionym roku do sądów administracyjnych wpłynęło 72 tys. skarg. W porównaniu z 2016 r. wpływ skarg zmniejszył się o 4266, co stanowi 5,89 proc. ogółu wpływu. Natomiast z poprzedniego okresu zostało do rozpatrzenia ogółem ponad 30 tys. skarg.

Jak zaznaczono w informacji, najwięcej skarg wpłynęło do WSA w Warszawie. W ubiegłym roku do tego sądu wpłynęło 23 388 skarg, co stanowiło 32 proc. ogółu wpływu do WSA. Najwięcej skarg złożyły osoby fizyczne, zaraz za nimi osoby prawne, organizacje społeczne, prokurator i RPO.

Natomiast do NSA wpłynęło w 2017 r. ponad 17 tys. skarg kasacyjnych. Z poprzedniego okresu pozostało niemal 29 tys. skarg, co dało 45 tys. do rozpatrzenia ogółem. Liczba wniesionych skarg zmniejszyła się o 1101 w porównaniu do 2016 r.

NSA rozpatrzył w ubiegłym roku 19 tys. skarg. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej skarg kasacyjnych dotyczyło podatków i innych świadczeń pieniężnych. W tym przedmiocie rozstrzygnięto 7749 skarg, co stanowiło 40 proc. ogółu rozpoznanych kasacji.


Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi>>

Podczas spotkania wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników spotkania. Prezydent złożył wyrazy szacunku i uznania wobec sędziów NSA i podziękował im za codzienną pracę.

Prezydent wskazał też jednak, że obywatele i inne podmioty prawa, nierzadko długo muszą czekać na wypełnienie się sprawiedliwości. "Zbyt często satysfakcja z uzyskanego w sądzie orzeczenia rozpływa się w długoletnich staraniach o wyegzekwowanie tego orzeczenia w praktyce. To jedna z dotkliwych bolączek naszej procedury sądowo-administracyjnej" - ocenił Andrzej Duda.

W spotkaniu udział wzięła również I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, która podkreśliła, że po raz ostatni jest obecna na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA jako prezes SN. Jej zdaniem mało kto dwa lata temu myślał, że zmiany konstytucyjne dotkną sądownictwo powszechne i administracyjne na poziomie WSA czy KRS. "

Małgorzata Gersdorf oceniła, że wysiłek orzeczniczy wszystkich sędziów jest ogromny i niezaprzeczalny. "To dzięki temu orzecznictwu obywatel może czuć się bezpieczny, że żaden organ nie wykorzysta swojej władzy niezgodnie z prawem, nie przekroczy zakresu udzielonej mu kompetencji i sobie jej nie doda" - mówiła.

Pierwsza prezes SN wyraziła przekonanie, że są obszary, w których obywatel zostaje pozbawiony ochrony, zwłaszcza obywatel-sędzia. "W ostatnim czasie temu celowi służy stanowione prawo, a wyroki odpowiednich sądów to tylko potwierdzają. Dlaczego kompetencja prezydenta RP w zakresie powołania na stanowisko sędziego i odmowy powołania jest aż tak specjalną prerogatywą, że ma nie podlegać kontroli sądu administracyjnego" - wskazała.

"Czy można mówić o niezależnym sądownictwie, jeżeli kariera sędziowska jest uzależniona od władzy wykonawczej, nie podlegającej niczyjej kontroli. Kiedy skończy się przerzucanie na sądy skutków niedbalstwa legislacyjnego, braku wyobraźni oraz zwykłej nieudolności" - pytała Gersdorf.

Wyraziła nadzieję, że "jednak coś dobrego dla sędziów się wydarzy". Podziękowała też sędziom sądów administracyjnych za codzienną ciężką pracę.

W poniedziałkowym spotkaniu udział wzięli również m.in. zastępca szefa Kancelarii Premiera Paweł Szrot, prezes NiK Krzystof Kwiatkowski, przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz sędziowie NSA.(PAP)

12.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE