Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » NSA: wyjaśnienia sędziego we wstępnej fazie postępowania dyscyplinarnego nie są jawne

NSA: wyjaśnienia sędziego we wstępnej fazie postępowania dyscyplinarnego nie są jawne

11.01.18

Nie każdy dokument sporządzony przez funkcjonariusza jest informacją publiczną. Nie jest nią i nie podlega udostępnieniu oświadczenie sędziego złożone we wstępnej fazie postępowania dyscyplinarnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: NSA: wyjaśnienia sędziego we wstępnej fazie postępowania dyscyplinarnego nie są jawne fot. Thinkstock

Krystyna L.-S. zwróciła się do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie Agnieszce P. Według niej  sędzia dopuściła się naruszenia prawa pozostającego w bezpośrednim związku z prowadzonym postępowaniem, którego była stroną, co miało wpływ na wynik sprawy.

Wyjaśnienia sędziego zatajono
Rzecznik rozpoczął postępowanie wyjaśniające i wezwał sędziego do udzielenia informacji. Sędzia odniosła się do zarzutów, co odnotowano w protokole. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających rzecznik nie znalazł podstaw do podejmowania z urzędu czynności dyscyplinarnych w tej sprawie.

Czytaj też>> NSA: adres zamieszkania sędziego nie jest informacją publiczną

O ten protokół zwróciła się Krystyna L.-S. do prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie  o udostępnienie wyjaśnień sędziego Agnieszki P. , na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem  ograniczenie prawa do informacji "nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Ponadto - według ustawy - nie można, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne.
Prezes sądu odmówił udostępnienia informacji, gdyż uznał, że informacja, o jaką zwróciła się skarżąca, nie dotyczy postępowania dyscyplinarnego, a tym samym nie stanowi informacji publicznej. Dlatego, że dokumenty te są jedynie aktami roboczymi, mają charakter źródłowy.

Oddalenie skargi przez sąd I instancji
Z tym poglądem nie zgodziła się Krystyna L.-K. i  wniosła skargę na bezczynność prezesa Sądu Okręgowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
WSA w Gliwicach 11 maja 2015 r. nie stwierdził bezczynności. Zdaniem tego sądu w tej sprawie nie mogło dojść ani do jej udostępnienia, ani też do odmowy udostępnienia, czyli wydania decyzji administracyjnej. Natomiast w sytuacji, gdy żądana informacja nie ma waloru informacji publicznej organ, do którego skierowano wniosek, winien jedynie pisemnie poinformować wnioskodawcę, że sprawa nie dotyczy informacji publicznej, co w sprawie tej organ uczynił. Tym samym zarzut bezczynności organu był nieuzasadniony - dodał sąd.

NSA: materiały wewnętrzne są niedostępne
Skarżąca wniosła skargę kasacyjną do NSA podtrzymując twierdzenie, że został naruszony art. 1 ust. 1, art. 5 ustawy i art. 61 Konstytucji mówiący o prawie obywateli do informacji, zwłaszcza jeśli czerpią one finansowanie ze środków publicznych.
Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z tymi twierdzeniami skarżącej i oddalił skargę. Zdaniem sędziego sprawozdawcy Jolanty Sikorskiej i całego składu, oświadczenie sędziego uzyskane w toku postępowania dyscyplinarnego w fazie przygotowawczej nie jest informacją publiczną.
- Oświadczenie sędziego złożone w toku czynności wstępnych nie ma charakteru aktu podlegającego udostępnieniu, gdyż nie jest to dokument urzędowy - wyjaśniała sędzia Sikorska. - Nie każdy dokument sporządzony przez funkcjonariusza jest informacją publiczną - dodała.
 
Sygnatura akt I OSK 511/16, wyrok z 10 stycznia 2018 r.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Własne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE