Opłaty za aplikacje komornicze będą niższe o tysiąc zł

Od nowego roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia.
 

articleImage: Opłaty za aplikacje komornicze będą niższe o tysiąc zł fot. Thinkstock

Opłata roczna wnoszona przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia będzie równa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego. Będzie to 4800 zł.  Do tej pory opłata była równa czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Straci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia (Dz. U. Nr 244, poz. 1799).
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - Kancelaria