Strona główna » Wiadomości » Opinie » Prawnik pracujący dla biznesu musi znać publiczne prawo gospodarcze

Prawnik pracujący dla biznesu musi znać publiczne prawo gospodarcze

16.06.17

 W różnych obszarach życia gospodarczego państwo wkracza z różną siłą, poddając niektóre obszary daleko idącej reglamentacji. Praktycznie każda większa transakcja czy operacja gospodarcza będzie w jakimś stopniu regulowana przez publiczne prawo gospodarcze - piszą Hanna Gronkiewicz-Waltz i Marek Wierzbowski.

articleImage: Prawnik pracujący dla biznesu musi znać publiczne prawo gospodarcze fot. Thinkstock

 Jak podkreślają redaktorzy naukowi wydanej właśnie kolejnej edycji podręcznika Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, dzisiaj reglamentacja ta jest nie tylko dziełem konkretnego państwa – wiele obszarów jest objętych daleko idącą regulacją Unii Europejskiej. Co więcej, dochodzi do unifikacji rozwiązań w skali światowej, nie tylko przez kopiowanie unormowań przyjętych w innych krajach, lecz także przez daleko posuniętą współpracę rządów i przedstawicieli instytucji nadzorczych, właściwie w skali całego świata. Wiąże się to z globalizacją go‐

spodarki,  świadomością  potrzeby  zabezpieczania  tych  samych  interesów  w  każdym kraju.
- Prawnik doradzający przedsiębiorcom w ich działalności gospodarczej musi uwzględniać  aspekt  ekonomiczny,  w  jakimś  stopniu  staje  się  też  doradcą  finansowym.  Musi
wiedzieć, jakie skutki ekonomiczne wywoła zastosowanie określonej instytucji prawnej. Stąd potrzeba poszerzania wiedzy ekonomicznej przez studentów, którzy zamierzają się specjalizować w prawie gospodarczym. Nie dziwi to, że część studentów uczęszczających  na  seminaria  z  tego  przedmiotu  studiuje  też  na  kierunkach  ekonomicznych.  Zrozumienie  i  prawidłowa  interpretacja  przepisów  publicznego  prawa  gospodarczego wymagają znajomości idei, które legły u podstaw wydania tych przepisów.
Szczególnie tej gałęzi prawa nie można interpretować w oderwaniu od założeń, jakie przyświecały ustawodawcy, i wykształconych praktyką reguł postępowania na rynku - piszą autorzy we wstępie do książki.

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne


Jak podkresla wydawca, podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej.

W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: przedsiębiorca, gospodarka komunalna, samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy, pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego, prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej oraz regulacja publicznoprawna rynku finansowego. Zaprezentowano również najnowsze orzecznictwo i literaturę prawniczą.

Piąte wydanie publikacji odzwierciedla oraz porządkuje aktualny stan prawny w dziedzinie, w której zmiany legislacyjne są wyjątkowo częste i fragmentaryczne. Uwzględnione nowelizacje pochodzą z okresu 2015-2017 i dotyczą m.in.:
- zarządzania mieniem państwowym,
- regulacji rynków i instytucji finansowych,
- ochrony konkurencji i konsumentów,
- innych zmian obejmujących regulacje działalności gospodarczej.

Zdaniem autorów i wydawcy, książka jest przeznaczona dla studentów prawa i administracji. Może być również przydatna w pracy adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie gospodarczym oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Więcej o publikacji>>

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE