Strona główna » Wiadomości » Opinie » Proces karny wrócił do inkwizycyjnej formy

Proces karny wrócił do inkwizycyjnej formy

06.11.17

Przeprowadzona w 2016 r. przebudowa modelu polskiego procesu karnego to nie tylko cofnięcie reformy z 2015 r. ale raczej powrót do zwiększonej roli sądu i „inkwizycyjności” postępowania karnego - twierdzą prof. Katarzyna Dudka i prof. Hanna Paluszkiewicz.

articleImage: Proces karny wrócił do inkwizycyjnej formy fot. Thinkstock

Jak przypominają w wydanej właśnie książce Postępowanie karne, głęboka  reforma  prawa  karnego  procesowego  dokonana  w  2015  r.  zmieniła zasadniczo kształt postępowania karnego nadany mu ustawą – Kodeks postępowania  karnego  uchwaloną  w  1997  r.  Już  po  kilku  miesiącach  obowiązywania  nowych przepisów, w 2016 r., w ramach tzw. „renowelizacji” nastąpił jednak częściowy powrót do stanu prawnego sprzed reformy. Zakres zmian oraz ich charakter prowadzą do stwierdzenia, że z punktu widzenia normatywnego mamy obecnie do czynienia  z  zupełnie  nowym  modelem  procesu  karnego.  Nie  odpowiada  on  wcześniejszym założeniom i wyznaczonemu przez nowelizacje z 2013 i 2015 r. kierunkowi zmian określanemu mianem „ku kontradyktoryjności” procesu karnego. Nie jest także kopią stanu prawnego sprzed 1 lipca 2015 r.

Zdaniem autorek, przeprowadzona w 2016 r. przebudowa modelu polskiego procesu karnego odpowiada raczej idei powrotu do zwiększonej roli sądu i „inkwizycyjności” postępowania karnego. Zakres i dynamika zmian dokonywanych  w  obrębie  prawa  karnego  procesowego  w  2017  r.  oraz  konieczność 
uwzględnienia  przy  jego  wykładni  kolejnych  nowelizacji  bądź  nowych  rozwiązań  wprowadzonych innymi powiązanymi aktami prawnymi wymagają zatem ponownego opracowania zagadnień podstawowych pozwalających na opis aktualnego modelu polskiego procesu karnego – także w perspektywie ciągle zmieniającego się otoczenia normatywnego.

Postępowanie karne Katarzyna Dudka

Jak pdkreśla wydawca, w trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze "renowelizacyjnym", będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu oraz "inkwizycyjności" postępowania karnego, a także zmiany odnoszące się do procesu karnego, wynikające z dokonanych w ciągu ostatniego roku wielu nowelizacji innych aktów prawnych, w tym ustaw - Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze i innych.

Oprócz szczegółowej analizy najważniejszych instytucji karnoprocesowych oraz toku procesu karnego podręcznik zawiera:
- wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym,
- krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście,
- spis przydatnej literatury z zakresu postępowania karnego.

Więcej o publikacji>>>

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE