Strona główna » Wiadomości » Opinie » Prof. Hołyst: nie można walczyć z przestępczością bez badania jej przyczyn

Prof. Hołyst: nie można walczyć z przestępczością bez badania jej przyczyn

20.02.17

Opracowanie programu profilaktyki – a do tego przecież zmierzają wszelkie realne koncepcje zwalczania przestępczości – musi być poprzedzone dokładnym poznaniem form, przyczyn i skutków zjawisk przestępczych – pisze prof. Brunon Hołyst.

articleImage: Prof. Hołyst: nie można walczyć z przestępczością bez badania jej przyczyn fot. Thinkstock

W wydanej właśnie kolejnej edycji książki Kryminologia autor stwierdza, że nie ma już dzisiaj państwa, w którym nie przeprowadzono by badań mających na celu ustalenie właściwych dla danego kraju lub regionu świata przyczyn przestępczości i sposobów jej likwidowania. - Należy jednak wskazać, że obecnie kryminologia jako narzędzie inżynierii społecznej przeżywa pewien kryzys. W wielu państwach ujawniają się dogmatyczne postawy wobec zwalczania przestępczości. Jesteśmy świadkami powstawania w różnych częściach świata antynaukowych i wynikających z nich antyhumanistycznych postaw w kryminologii, czego najbardziej widocznym rezultatem jest wprowadzanie surowych kar w kodeksach karnych – pisze autor.
Jak podkreśla, realizacja założeń resocjalizacyjnego modelu prawa karnego wykonawczego wymaga od służby penitencjarnej wiadomości na temat przyczyn przestępczości, prognozy kryminologicznej, typologii sprawców, tendencji rozwojowych przestępczości, jej struktury, obyczajów środowisk przestępczych itd. - Właściwe spełnianie obowiązków w zakresie wykonania kary nie jest możliwe bez posiadania wiedzy z dziedziny kryminologii. „Kształtowanie społecznie pożądanej postawy skazanego” zakłada znajomość tych czynników, które spowodowały jego wstąpienie na drogę przestępstwa. Analiza tych przyczyn musi poprzedzać wybór indywidualnych metod działalności resocjalizacyjnej. Jeszcze jednak we wcześniejszym stadium dokładna znajomość osobowości skazanego, jego dotychczasowego życia i procesu motywacyjnego czynu przestępnego wpływa decydująco na wybór kary pozbawienia wolności zgodnie z zasadą indywidualizacji metod i środków oddziaływania penitencjarnego – czytamy we wstępie do książki.
 

Kryminologia

Jak podkreśla jej wydawca, kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś - przestępczość jako zjawisko społeczne. - Holistyczne podejście do skomplikowanej problematyki patologii społecznej wyznacza kryminologii rangę nauki dominującej w rozpoznawaniu obszarów zagrożeń. Światowe powiązania przestępcze istnieją w każdej dziedzinie aktywności kryminalnej - od przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, prania pieniędzy po cyberprzestępczość, nielegalny handel narkotykami i materiałami nuklearnymi. W tym kontekście niezmiernie ważne jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań w celu ustalenia stanu faktycznego i zakresu wpływów politycznych, ekonomicznych i społecznych na kształtowanie się nowej przestępczości. Nie można się już ograniczać do rejestrowania zagadnień z dziedziny symptomatologii kryminalnej. Najwyższy czas po temu, aby zająć się etiologią przestępczości – czytamy w opisie publikacji.

Jej wydawca podkreśla, że jedenaste wydanie podręcznika akademickiego, który służy studentom i praktykom niemal 40 lat, poza aktualizacją danych statystycznych zawiera nowe treści dotyczące m.in. doktryn kryminologicznych, problemów współczesnej kryminologii, kryminologii porównawczej oraz profilaktyki. Zachowano układ książki i jej konwencję, rozszerzono bibliografię oraz zaktualizowano okienka problemowe.

Więcej o publikacji>>
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE