Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Projekt: nowe opłaty od skarg do sądów administracyjnych

Projekt: nowe opłaty od skarg do sądów administracyjnych

19.08.17

Rząd przygotował rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi. Wysokość wpisu stałego określono na 100 zł.

articleImage: Projekt: nowe opłaty od skarg do sądów administracyjnych fot. Thinkstock

Projekt przewiduje wprowadzenie opłaty 100 zł od sprzeciwu wobec decyzji o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Jest to wpis stały.
Ponadto nie mniej niż 100 zł wynosić będzie wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania albo sprzeciwu od decyzji.
Jak uzasadnia Ministerstwo Sprawiedliwości celem tej zmiany jest dostosowanie przepisów znowelizowanego rozporządzenia do zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego z 1 czerwca 2017 r. Wprowadzono wówczas nową instytucję - sprzeciw od decyzji kasatoryjnej organu drugiej instancji.
Z informacji przekazanych przez Naczelny Sąd Administracyjny wynika, że w 2015 r. wojewódzkie sądy administracyjne wydały 2 121 decyzji kasatoryjnych dotyczących aktów administracyjnych organu II instancji. Natomiast w 2016 r. liczba takich decyzji spadła do 2095 ( występowała tam fraza art.138 par. 2 kpa).
W dotychczasowym stanie prawnym skarga od tych decyzji do sądu administracyjnego była opłacana na cztery sposoby. W przypadku sporu do 10 tys. zł - 4 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 100 zł. W drugim wypadku - spory między 10 tys. a 50 tys. zł - 3 proc. wartości, nie mniej niż 400 zł. W trzecim wypadku sporów między 50 tys. a 100 tys. zł, nie mniej niż 1 500 zł a gdy spór przekraczał 100 tys. zł - 1 procent wartości, nie mniej niż 2 tys. zł, nie więcej niż 100 tys. zł.
Przepisy wejdą w życie na następny dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE