Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: gdy biegły zwleka 16 miesięcy ze sporządzeniem opinii, to należy go ponaglać

SA: gdy biegły zwleka 16 miesięcy ze sporządzeniem opinii, to należy go ponaglać

13.04.18

Jeśli organ zleca ekspertowi przygotowanie opinii dla celów postępowania karnego, to odpowiada za ewentualne skutki bezczynności w sporządzeniu ekspertyzy. Oczekiwanie na nią przez kilkanaście miesięcy, bez ponagleń, powoduje przewlekłość procesu - stwierdził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

articleImage: SA: gdy biegły zwleka 16 miesięcy ze sporządzeniem opinii, to należy go ponaglać fot. Thinkstock

Pełnomocnik pokrzywdzonego wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania przygotowawczego, nadzorowanego przez prokuratora rejonowego. Autor skargi domagał się zasądzenia na rzecz pokrzywdzonego 20.000 zł. Wyjaśnił, że postępowanie przygotowawcze trwa już ponad cztery lata. Na opinię biegłego oczekiwano 16 miesięcy, zaś uzupełniające przesłuchanie biegłego również było prowadzone w sposób opieszały.

Zarówno prokurator rejonowy jak i Skarb Państwa, reprezentowany przez prokuratora okręgowego, domagali się oddalenia skargi.

Zasadna skarga

Sąd apelacyjny uznał skargę za słuszną, co do zasady. W związku z tym stwierdził, że w postępowaniu przygotowawczym nastąpiła przewlekłość, a to naruszyło prawo pokrzywdzonego do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Jednocześnie sąd przyznał skarżącemu od Skarbu Państwa sumę pieniężną w wysokości 2.000 zł.

Sąd apelacyjny wskazał, że aby stwierdzić czy w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym procedowanie jest opieszałe, należy ocenić terminowość podejmowanych czynności. Konieczne jest uwzględnienie łącznego czasu trwania postępowania. Znaczenie dla oceny zasadności skargi mają m.in. charakter sprawy, stopień jej zawiłości faktycznej i prawnej oraz znaczenia dla strony, która wniosła skargę.


Od oględzin do opinii biegłego. Poradnik dla prowadzących postępowania karne>>

Krótka opinia po wielu miesiącach

Skarżący w skardze koncentrował się na tym, iż opieszałość procesu nastąpiło po 30 czerwca 2015 r. Wówczas został dopuszczony dowód z opinii biegłego z zakresu budownictwa. Termin wydania opinii przez biegłego zakreślono na styczeń 2016 r. Faktycznie jednak czas sporządzenia opinii wyniósł 16 miesięcy. Tymczasem prokurator w zasadzie nie podejmował kroków, mających na celu ponaglenie biegłego. Sąd apelacyjny stwierdził więc, że tak długotrwały czas opiniowania nie mógł być uznany za usprawiedliwiony. Warto dodać, że sporządzona przez biegłego opinia nie była obszerna. Mieściła się na 6 stronach.

Konieczność ponagleń

Organ, który zleca biegłemu wykonanie opinii bierze odpowiedzialność za pracę eksperta. Taka opinia powinna być sprawnie sporządzona. To zaś na organie ją zlecającym spoczywa obowiązek terminowego prowadzenia procesu. Organ odpowiada więc za brak nadzoru nad biegłym, jeśli ten dopuszcza się bezczynności. Organ ma bowiem wpływ na wybór osoby, która opinię przygotuje. Zaistniała w analizowanej sprawie sytuacja, wiązała się więc z przewlekłością postępowania przygotowawczego. Powyższy pogląd wynika z utrwalonego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego. Oznacza to, że podejmowane w sprawie czynności nie odpowiadały standardowi sprawnie prowadzonego postępowania. Kolejne nieprawidłowości polegały natomiast na bezzasadnym zawieszeniu postępowania i opieszałym podejmowaniu innych czynności.

Sąd apelacyjny dostrzegł także, że autor skargi wykazywał się w sprawie inicjatywę dowodową. Nie można więc zarzucić mu, by to on podejmował się czynności, które wpłynęły na długotrwałe prowadzenie procesu karnego. Sąd zwrócił jednak uwagę, że prowadzone postępowanie nie należy do spraw prostych. Dotyczy ono przestępczości związanej z działalnością gospodarczą. Sąd ocenił, iż odpowiednią rekompensatą dla skarżącego jest kwota pieniężna w wysokości 2.000 zł.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27.02.2018 r., II S 1/18, LEX nr 2464904.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE