Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: skarga na przewlekłość karnego postępowania wykonawczego co do zasady nie przysługuje

SA: skarga na przewlekłość karnego postępowania wykonawczego co do zasady nie przysługuje

15.03.18

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, że skazany nie może wnieść skutecznej skargi na przewlekłość postępowania wykonawczego, rozpoznawanego w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

articleImage: SA: skarga na przewlekłość karnego postępowania wykonawczego co do zasady nie przysługuje fot. Thinkstock

Skazany złożył skargę na przewlekłość postępowania w sprawie zainicjowanej jego wnioskiem w przedmiocie odmowy udzielenia mu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Autor skargi wyjaśnił, iż sąd okręgowy nie nadał dalszego biegu wniesionemu przez niego zażaleniu i nie przedstawił akt sądowi odwoławczemu - w celu rozpoznania zażalenia.

Rozstrzygnięcie SA
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu pozostawił bez rozpoznania wniesioną skargę.
Sąd apelacyjny przypomniał, iż strona może domagać się stwierdzenia, że postępowanie sądowe jest prowadzone nieterminowo poprzez wniesienie skargi na przewlekłość postępowania. Podstawę takiego żądania stanowią przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75).

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz >>

Wyłączenie przepisów
Wskazana ustawa w art. 2 ust 1 b przewiduje jednak, że niedopuszczalne jest wnoszenie skarg na przewlekłość postępowania w sprawach prowadzonych na podstawie kodeksu karnego wykonawczego, chyba że sprawa dotyczy obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego.
Sąd apelacyjny zaznaczył więc, że z powołanego przepisu wynika jednoznacznie, iż skarga na przewlekłość postępowania w sprawie o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia nie przysługuje.

Niedopuszczalne rozpoznanie
Biorąc pod uwagę, że skazanemu nie przysługiwała możliwość skutecznego wniesienia skargi, to Prezes Sądu powinien był odmówić przyjęcia rozpoznania wniesionego pisma. Skoro jednak tego nie uczynił, to sąd pozostawił skargę bez rozpoznania.
Jednocześnie na marginesie sąd apelacyjny zwrócił uwagę, że z analizy podejmowanych przez sąd okręgowy czynności nie wynika by w sprawie doszło do zbędnej zwłoki w podejmowaniu czynności.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2018 r., II S 8/18, LEX nr 2446574.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE