Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: spadkobiercy zmarłego powoda mogą zatwierdzać wcześniejsze wadliwie podjęte czynności

SA: spadkobiercy zmarłego powoda mogą zatwierdzać wcześniejsze wadliwie podjęte czynności

13.02.18

Podpisanie pozwu przez następców prawnych zmarłego powoda skutkuje zatwierdzeniem czynności procesowych przez wadliwie umocowanego pełnomocnika - wskazał Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

articleImage: SA: spadkobiercy zmarłego powoda mogą zatwierdzać wcześniejsze wadliwie podjęte czynności fot. Thinkstock

Powód wniósł pozew o zapłatę, działając przez profesjonalnego pełnomocnika. Kilkanaście dni później powód zmarł. Wówczas sąd zawiesił postępowanie. Postępowanie zostało podjęte w sprawie z udziałem jego następców prawnych.

Pozwany przy pierwszej czynności procesowej podniósł zarzut braku należytego umocowania pełnomocnika procesowego powoda. Pozwany domagał się dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sądowego - grafologa. W jego ocenie to nie powód podpisał dokument pełnomocnictwa.

Zakwestionowany podpis

Na podstawie opinii biegłego sądowego z zakresu grafologii ustalono, że na pełnomocnictwie procesowym brak jest własnoręcznego podpisu powoda.

Orzeczenie SO

Sąd okręgowy zniósł postępowanie oraz odrzucił pozew. SO uznał, że skoro dokument pełnomocnictwa nie został podpisany przez powoda, to oznaczało, że pozew (podpisany przez pełnomocnika) został złożony przez podmiot nieuprawniony. Skoro powód w toku sprawy zmarł, to nie jest możliwe, aby zostały zatwierdzone czynności procesowe zdziałane przez jego rzekomego pełnomocnika. Swoje rozstrzygnięcie SO oparł na podstawie art. 379 pkt 2 k.p.c. Na jego podstawie nieważność postępowania zachodzi jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany.

Zażalenie spadkobierców powoda

Z orzeczeniem SO nie zgodzili się spadkobiercy powoda, którzy domagali się uchylenia wydanego postanowienia.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd apelacyjny uznał zażalenie za zasadne i w związku z tym uchylił zaskarżone postanowienie. SA stanął na stanowisku, że w sprawie nie zaszły przesłanki uzasadniające odrzucenie pozwu.

Sporna kwestia

Istota problemu dotyczyła skuteczności wniesienia pozwu podpisanego przez zawodowego pełnomocnika wobec braku należytego umocowania procesowego powoda, a także możliwości potwierdzenia czynności procesowych dokonanych przez tego pełnomocnika. przez następców prawnych.

Postępowanie cywilne>>


Umocowanie pełnomocnika

Co znamienne, osoba inicjująca postępowanie sądowe w imieniu innej osoby powinna przedstawić sądowi prawidłowe pełnomocnictwo. Jeśli tak się nie stanie, to strona może „sama” zatwierdzić zdziałane czynności przez pełnomocnika, który nie dysponował prawidłowym pełnomocnictwem. W realiach niniejszej sprawy, powód nie mógł zatwierdzić czynności zdziałanych przez pełnomocnika, gdyż zmarł w toku procesu. Wówczas powód utracił bowiem tzw. zdolność sądową.

Odrzucenie pozwu

Na podstawie art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. sąd odrzuci pozew, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

Niedopuszczalne odrzucenie pozwu

SA zaznaczył, że jeszcze przed doręczeniem odpisu pozwu pozwanemu spadkobiercy zmarłego powoda udzielili działającemu do tej pory pełnomocnikowi stosowne pełnomocnictwa procesowe. Skoro więc w dacie wniesienia pozwu powód miał zdolność sądową, a po jego śmierci w miejsce strony powodowej wstąpili jego spadkobiercy, tym samym nie zachodziła przesłanka do odrzucenia pozwu. Brak było więc podstaw do odrzucenia pozwu na podstawie cytowanego art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. SA wskazał, że jeśli strona w dacie wniesienia pozwu miała zdolność sądową, a utraciła ją na dalszym etapie procesu, to następcy prawni - spadkobiercy są legitymowani do zatwierdzenia czynności procesowych dokonanych przez wadliwie umocowanego pełnomocnika. W istocie bowiem chodzi o potwierdzenie czynności procesowych zdziałanych przez pełnomocnika, a nie o potwierdzenie udzielonego nieprawidłowo, czy też przez niewłaściwą osobę pełnomocnictwa.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 7.09.2017 r., I ACz 724/17, LEX nr 2428205.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE