Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: sporządzanie uzasadnienia orzeczenia po 78 dniach to przewlekłość postępowania

SA: sporządzanie uzasadnienia orzeczenia po 78 dniach to przewlekłość postępowania

08.12.17

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że skoro w procedurze cywilnej sąd powinien sporządzić uzasadnienie postanowienia w terminie tygodniowym, to za niedopuszczalną przewlekłość postępowania uznać należy stan sporządzenia dwóch uzasadnień orzeczeń dopiero po 78 dniach.

articleImage: SA: sporządzanie uzasadnienia orzeczenia po 78 dniach to przewlekłość postępowania fot. Thinkstock

Dwoje skarżących wniosło skargi o stwierdzenie przewlekłości postępowania o kontakty z osobą małoletnią, prowadzonego przed sądem rejonowym oraz przed sądem okręgowym (jako sądem odwoławczym).

Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał za częściowo zasadną skargę sporządzoną przez jednego ze skarżących. W związku z tym sąd apelacyjny stwierdził, że w postępowaniu prowadzonym przed sądem rejonowym i sądem okręgowym nastąpiła przewlekłość postępowania, przyznał skarżącemu sumę pieniężną w łącznej kwocie 4000 zł (po 2000 zł za stwierdzoną przewlekłość przed każdym z sądów). Jednocześnie sąd apelacyjny oddalił żądanie skarżącego w dalej idącym zakresie.

Natomiast druga z wniesionych skarg została odrzucona z przyczyn formalnych (nie została w terminie opłacona, mimo stosownego wezwania).

Ustalona przewlekłość

Sąd apelacyjny wskazał, że co do zasady oba sądy (rejonowy i okręgowy) właściwie i terminowo podejmowały czynności w sprawie. Faktycznie jednak oba sądy rozpoznające sprawę dopuściły się przewlekłości postępowania, co skutkowało częściowym uwzględnieniem jednej ze skarg.

78 dni zamiast 7

W toku postępowania prowadzonego przed sądem rejonowym, na rozprawie zostały wydane postanowienia: o udzieleniu zabezpieczenia oraz o zawieszeniu postępowania do czasu prawomocnego zakończenia innego prowadzonego postępowania. Wnioski o sporządzenie uzasadnienia tych postanowień zostały złożone przez pełnomocnika wnioskodawców w dniu 7 kwietnia 2015 r. Jak wynika z pieczęci, następnego dnia akta do sporządzenia uzasadnień zostały przekazane sędziemu referentowi. Zwrot akt do sekretariatu nastąpił jednak dopiero 25 czerwca 2015 r. Oznacza to, że sędzia sporządzał uzasadnienie tych postanowień przez 78 dni. Tymczasem, zgodnie z przepisami procedury cywilnej, w myśl art. 357 § 3 k.p.c. sporządzenie uzasadnienia postanowienia w takiej sytuacji powinno nastąpić w terminie tygodniowym.

Znaczna przewłoka

Sąd apelacyjny zaznaczył, iż niedopuszczalne jest nieterminowe sporządzanie przez sąd pisemnych uzasadnień wydawanych orzeczeń. Konieczność terminowego ich przygotowywania jest szczególnie istotna, gdy chodzi o postanowienia wydawane w postępowaniu zabezpieczającym (a tak było w omawianej sprawie). W tym zakresie doszło więc do naruszenia gwarancji procesowych stron postępowania.

Kolejna przewlekłość

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że podczas rozpoznawania omawianej sprawy przez sąd okręgowy również doszło do powstania stanu przewlekłości postępowania. Zbyt opieszałe prowadzenie postępowania nastąpiło po wydaniu zarządzenia z dnia 2 listopada 2015 r. Przedmiotowe zarządzenie zostało wykonane przez sekretariat dopiero w dniu 23 grudnia 2015 r., a więc po niemalże 2 miesiącach.

Szybkie doręczanie pism

Zdaniem katowickiego sądu apelacyjnego, dostrzeżona nieprawidłowość skutkowała stwierdzeniem przewlekłości postępowania w sądzie okręgowym. Rolą sądu jest bowiem prawidłowe doręczanie korespondencji stronom (w tym odpisów orzeczeń). Zaniechanie sądu w tym zakresie doprowadziło więc do nieuzasadnionej przewlekłości postępowania.

Zasadna rekompensata

W ocenie sądu apelacyjnego, skoro stwierdzono, iż proces w obu instancjach sądowych był prowadzony zbyt opieszale w omawianym wyżej zakresie, to należało przyznać skarżącemu adekwatną rekompensatę. W związku z tym przyznano skarżącemu po 2000 zł ze Skarbu Państwa (z kasy każdego z sądów). Przyznane kwoty stanowią odpowiednią rekompensatę za zbyt długotrwałe procedowanie sądów. Sąd apelacyjny uznał zarazem, że skarżący nie powinien uzyskać wyższego świadczenia. Żądana przez autora skargi kwota 20.000 zł była znacznie wygórowana, biorąc pod uwagę okres przewlekłości postępowania sądowego.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 3.10.2017 r., V S 26/17, LEX nr 2372266

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE