Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie nie można wysyłać "na ostatnią chwilę"

SA: usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie nie można wysyłać "na ostatnią chwilę"

02.01.18

Jeśli biegły nieobecność na przesłuchaniu usprawiedliwia zaplanowanym wcześniej urlopem wypoczynkowym dopiero na kilka dni przed rozprawą, to powinien liczyć się z tym, iż sąd i tak wymierzy mu grzywnę - wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

articleImage: SA: usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie nie można wysyłać fot. Thinkstock

Sąd Okręgowy wymierzył biegłemu grzywnę za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie w dniu 11.07.2017 r. w kwocie 300 zł.

W uzasadnieniu postanowienia SA wskazał, że biegły dwukrotnie nie stawił się na terminie rozprawy. Za każdym razem biegły usprawiedliwiał swoją nieobecność na rozprawie wcześniej zaplanowanym urlopem wypoczynkowym. Mimo, iż termin lipcowej rozprawy był znany biegłemu już wcześniej, to poinformował on sąd o przyczynach swojego niestawiennictwa dopiero w dniu 7.07.2017 r. Faktycznie sąd miał możliwość zapoznania się pismem biegłego dzień przed terminem rozprawy. SO uznał, że usprawiedliwienie biegłego nie mogło zostać uwzględnione. Z doświadczenia życiowego wynika, że urlopy wypoczynkowe planowane są z dłuższym wyprzedzeniem. Tym samym, biegły powinien poinformować sąd odpowiednio wcześniej o tym, iż w terminie rozprawy będzie on przebywał na urlopie. SO podkreślił, że z powodu późnego zawiadomienia sądu o niemożności stawienia się na rozprawie wyznaczonej na lipiec 2017 r. konieczne było wyznaczenie kolejnej rozprawy sądowej (termin wyznaczono na październik 2017 r.). Z tego względu, sąd nałożył na biegłego grzywnę.

Regulacja prawna

Na podstawie art. 287 k.p.c. za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę.

Zażalenie biegłego

Z wydanym postanowieniem nie zgodził się biegły, który wniósł od niego zażalenie. Skarżący podał, że informował sąd o braku możliwości stawienia się na rozprawie - swoją wiadomość wysłał do sądu w dniu 7.07.2017 r., natomiast została ona odczytana 10.07.2017 r. w godzinach porannych.

Rozstrzygnięcie SA

SA oddalił zażalenie biegłego.

SA wskazał, że biegły otrzymał wezwanie sądowe o lipcowym terminie rozprawy w maju 2017 r. Skarżący przesłał sądowi e-mail w piątek 7.07.2017 r. o godzinie 22.01. W wiadomości biegły wyjaśnił, że nie może stawić się na rozprawie, gdyż przebywa na wcześniej zaplanowanym urlopie wypoczynkowym w dniach od 7 do 16.07.2017 r.

Brak argumentów

SA zwrócił uwagę, że biegły nie przedstawił jakichkolwiek argumentów podważających stanowisko SO o nieskutecznym usprawiedliwieniu swojego niestawiennictwa na rozprawie. SO nie negował bowiem tego, że biegły przesłał zawiadomienie z informacją o przyczynie swojego niestawiennictwa na lipcowej rozprawie. Kluczowym było to, że SO ocenił, że wiadomość przesłana przez biegłego została wysłana zbyt późno by umożliwić mu reakcję na brak możliwości przesłuchania go w wyznaczonym dniu. Biegły dwa miesiące wcześniej miał wiedzę o wyznaczonym terminie rozprawy. Mimo tego poinformował on sąd dopiero w dniu rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego. Takie działanie biegłego zostało uznane przez SA za nieuzasadnione i nielojalne.

Przedłużony proces

SA zaznaczył, że zachowanie biegłego skutkowało faktycznie przedłużeniem postępowania. Przesłuchanie biegłego odbyło się dopiero po kilku miesiącach. Nałożenie grzywny przez sąd na biegłego stanowi instrument prawny, który ma za zadanie przeciwdziałać przewlekłości procesu sądowego.

Nadto, SA wskazał, że usprawiedliwienie niestawiennictwa na rozprawie jest uzasadnione w razie zaistnienia nadzwyczajnych i niezależnych okoliczności. Z pewnością nie można uznać, że wcześniej planowany urlop wypoczynkowy należy do kategorii takich zdarzeń. Urlop wypoczynkowy to typowa i przewidywalna okoliczność, którą można pogodzić z obowiązkami zawodowymi. Oznacza to, że biegły powinien był z odpowiednim wyprzedzeniem informować sąd o swoich planach urlopowych, co umożliwiłoby sprawny proces sądowy. Działanie biegłego uniemożliwiło jednak takie procesowanie sądu, a więc stanowiło zaprzeczenie postulatu szybkiego prowadzenia postępowania.

Postanowienie SA w Poznaniu z 18.10.2017 r., I ACz 1498/17, LEX nr 2405144.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE