Strona główna » Wiadomości » Ludzie prawa » Sędzia Iwulski w stanie wojennym orzekał, ale chciał uniewinnienia oskarżonych

Sędzia Iwulski w stanie wojennym orzekał, ale chciał uniewinnienia oskarżonych

09.07.18

- W związku z publikacjami dotyczącymi orzekania przeze mnie w okresie stanu wojennego w sądach wojskowych w sprawach politycznych oświadczam, że orzekałem w jednej sprawie, w której orzeczono bezwzględne kary pozbawienia wolności - wyjaśnia sędzia prof. Józef Iwulski, zastępujacy I prezes SN.
 

articleImage: Sędzia Iwulski w stanie wojennym orzekał, ale chciał uniewinnienia oskarżonych Własne

Po ukończeniu studiów sędzia Iwulski został powołany na rok do służby wojskowej w ramach Szkoły Oficerów Rezerwy, po zakończeniu której otrzymał stopień podporucznika.
W czasie stanu wojennego orzekał w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie w wydziale cywilnym.
 

Od 1 lipca 1982 r. został powołany do czynnej służby wojskowej i skierowany do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie, w którym jako sędzia orzekał przez 6 miesięcy (do końca grudnia 1982 r.).

Sędzia Iwulski: prof. Gersdorf po urlopie wróci na stanowisko

- Orzekałem w różnych sprawach wojskowych (np. samowolne oddalenia), a najwięcej w sprawach o porzucenie pracy w zakładach zmilitaryzowanych - dodaje sędzia. - Według stanu mojej pamięci (po 36 latach) w składzie wyrokującym w pierwszej instancji w sprawach politycznych, orzekałem w jednej sprawie, w której orzeczono bezwzględne kary pozbawienia wolności.
Była to sprawa o sygnaturze SoW 722/82, w której w dniu 3 grudnia 1982 r. skazano cztery osoby za przestępstwo z art. 48 dekretu o stanie wojennym (rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw) a jedna osoba została uniewinniona.
Do tego wyroku  Józef Iwulski złożył zdanie odrębne za uniewinnieniem wszystkich oskarżonych.
- W tym zdaniu odrębnym podniosłem konieczność zastosowania konstrukcji ustawy względniejszej (co prowadziło do uznania braku znamion czynu zabronionego) oraz twierdziłem o braku dostatecznych dowodów popełnienia czynu. W mojej ocenie zdanie odrębne zostało w znacznej części uwzględnione w uzasadnieniu wyroku (rehabilitacyjnego) Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1993 r., WRN 3/93, w którym wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni - podkreśla.
 
W innych przywoływanych sprawach sędzia mógł orzekać w postanowieniach incydentalnych tzn. niewiążących się z rozstrzygnięciem o kwestii odpowiedzialności karnej (np. dotyczących wyłączenia sędziego, przekazania sprawy do innego sądu, zawieszenia postępowania).

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks,

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich [PRZEDSPRZEDAŻ]

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE