Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Senat proponuje skuteczniejszą ochronę wierzycieli

Senat proponuje skuteczniejszą ochronę wierzycieli

10.01.18

Skuteczna obrona praw wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika hipoteki przymusowej - to jeden z celów projektu zmian w ustawach dotyczących postępowania egzekucyjnego.

articleImage: Senat proponuje skuteczniejszą ochronę wierzycieli Fot. Flickr/Fot. Maciej Śmiarowski/KPRM/Źródło - Kancelaria Premiera's photostream/Lic. CC by

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu noweli Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece".

Proponowana ustawa ma byc realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. , w którym TK stwierdził, że przepis ten jest niezgodny z Konstytucją RP, gdyż de facto prowadził do pozornej ochrony prawa majątkowego wierzyciela przez zabezpieczenie, które staje się od razu nieskuteczne.

Przedstawiający projekt senator Aleksander Szwed (PiS) tłumaczył, że głównym celem zmian jest "skuteczna obrona praw wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążenia nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej". Dodał, że zakaz ma dotyczyć także zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Jak przypomniał, w obecnym stanie prawym "zabezpieczenia roszczeń pieniężnych upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu (do 1 czerwca 2017 r. obowiązywał termin miesiąca).

- Upływ powyższego terminu nie został uzależniony od czynności egzekucyjnych wierzyciela. Pomimo podjęcia przez wierzyciela czynności egzekucyjnych (np. złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji) bieg terminu nie był przerywany - napisano w uzasadnieniu projektu.

Jak powiedział senatro Szwed, "prowadziło to do sytuacji, że wyegzekwowanie należnej sumy pieniężnej w przypadku egzekucji prowadzonej wyłącznie z nieruchomości było, ze względu na długotrwałą i złożoną procedurę, w praktyce niemożliwe".

Posłowie opowiedzieli się za dalszymi pracami nad projektem i skierowali go do komisji.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE