Strona główna » Wiadomości » Opinie » Śląscy akademicy bronią niezależności sądów

Śląscy akademicy bronią niezależności sądów

04.07.18

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w konstytucyjne gwarancje trójpodziału władz oraz zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, w fundamentalną zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej - czytamy w uchwale
Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

articleImage: Śląscy akademicy bronią niezależności sądów Źródło: iStock

W przyjętej 3 lipca br uchwale Rada stwierdza, że po ostatnich wyborach parlamentarnych miało miejsce wiele działań o takim charakterze. Według jej autorów jednymi ze szczególnie jaskrawych i niebezpiecznych dla funkcjonowania Państwa Polskiego jako demokratycznego państwa prawa są unormowania ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) prowadzące do skrócenia, zagwarantowanej w Konstytucji, długotrwałości kadencji sędziów tego Sądu (a także kadencji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, która upływa 30 kwietnia 2020 r.), zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, jak również modyfikacje ustawy o ustroju sądów powszechnych prowadzące do koncentracji w rękach Ministra Sprawiedliwości m.in. decyzji o odwołaniu lub powołaniu prezesów sądów.

Rada Wydziału w swojej uchwale w pełni popiarła stanowisko wyrażone w uchwałach Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego z 28 czerwca br. i w uchwale Zgromadzenia sędziów apelacji katowickiej z 25 czerwca 2018 roku, a także przypomina, że prawnicy czynnie zaangażowani w demontaż zasad demokratycznego państwa prawa oraz gwarancji należytej ochrony obywateli przez niezależne sądy powinni liczyć się z poważnym zagrożeniem dla swojej zawodowej i obywatelskiej reputacji, mogącym w przyszłości istotnie zaważyć na ocenie ich zdolności do należytego wywiązywania się z obowiązków związanych z wykonywaniem zawodów i funkcji zaufania publicznego.

 
X

Sąd Najwyższy


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sąd Najwyższy? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
 
X

Sąd


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sąd? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE