Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: adwokat nie może powoływać na świadków radców prawnych

SN: adwokat nie może powoływać na świadków radców prawnych

05.02.18

Powołanie przez adwokata na świadków radców prawnych w postępowaniu przed sądem gospodarczym jest przewinieniem dyscyplinarnym - orzekł Sąd Najwyższy. - Zwłaszcza dlatego, że mieli odtworzyć przebieg zgromadzenia wspólników spółki.

articleImage: SN: adwokat nie może powoływać na świadków radców prawnych Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie uznał winę adwokata Przemysława W. , któremu rzecznik dyscyplinarny zarzucił złamanie tajemnicy zawodowej. Naruszenie polegało na wysłaniu 10 czerwca 2011 r. pisma procesowego do Sądu Okręgowego w Lublinie, w którym adwokat wniósł o dopuszczenie dowodów z przesłuchania dwóch radców prawnych na okoliczność zgromadzenia wspólników spółki z o.o. 

Powołania radców na świadków
Sąd I instancji uznał, że było to pogwałcenie paragrafu 19 ust. 8 kodeksu etyki adwokackiej. Według tego przepisu adwokatowi nie wolno zgłaszać dowodu z zeznań świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym w celu ujawnienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
Sąd ukarał Przemysława W. upomnieniem. Od tego wyroku obwiniony się odwołał do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego  Adwokatury, zarzucając orzeczeniu naruszenie m.in. art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze.

Zbyt szeroko rozumiana tajemnica

Wyższy Sąd Dyscyplinarny 20 maja 2017 r. uchylił i umorzył postępowanie dyscyplinarne z powodu upływu 5-letniego terminu przedawnienia.
Mimo to obrońca obwinionego adwokata złożył kasację o Sądu Najwyższego, gdyż adwokat chciał uzyskać uniewinnienie.

Czytaj też>> Obrońca nie może być źródłem dowodu

Adwokat Przemysław W. twierdził, że chciał w procesie sądowym swego klienta odtworzyć przebieg zgromadzenia wspólników, których było sześciu, więc o żadnej poufności mowy nie mogło być - dodał. Sąd oddalił ten wniosek z obawy przed naruszeniem, więc do ujawnienia tajemnicy radcowskiej nie doszło. Przepis o tajemnicy zawodowej jest zbyt szeroko rozumiany przez rzecznika dyscyplinarnego.
Z-ca rzecznika dyscyplinarnego prof. Krzysztof Kruszyński przyznał, że kasacja jest niezasadna, gdyż czyn został przedawniony.

SN: był czyn niedozwolony
Sąd Najwyższy oddalił kasację jako oczywiście niezasadną. Zdaniem SN doszło do próby ujawnienia tajemnicy zawodowej radców prawnych. Jeśli świadkowie mieli zeznawać na okoliczność podjęcia uchwał przez wspólników spółki, to były to ich czynności zawodowe. A zatem związek między wezwaniem do złożenia zeznań a obowiązkami jako profesionalnych pełnomocników jest oczywisty - podkreślił sędzia Przemysław Kalinowski.
- Demagogią obrony jest powoływanie się na fakt, że sprawa toczyła się przed sądem gospodarczym, a nie karnym - dodał sędzia sprawozdawca.
SN orzekł, że nie było przesłanek do wydawania dalej idącego orzeczenia niż umorzenie postępowania, czyli do uniewinnienia adwokata.  Gdyby czyn nie przedawnił się, adwokat odpowiadałby dyscyplinarnie.

Sygnatura akt SDI 112/17, postanowienie z 30 stycznia 2018 r.
 

Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów Joanna Mierzwińska-Lorencka Prawo karne procesowe

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE