Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: Adwokat nie może szukać haków na klienta, który nie płaci

SN: Adwokat nie może szukać haków na klienta, który nie płaci

08.06.18

Poinformowanie prokuratury o nieprawidłowościach w firmie byłego klienta jest zachowaniem wysoce nagannym i godzi w istotę Adwokatury - orzekł Sąd Najwyższy, utrzymując karę zawieszenia obwinionego w mocy.

articleImage: SN: Adwokat nie może szukać haków na klienta, który nie płaci fot. Thinkstock

Warszawski adwokat Marek C. został obwiniony przez rzecznika dyscyplinarnego o, że złamał podstawowe zasady etyki i godności zawodowej.  A mianowicie; zasadę lojalności i dyskrecji wobec klienta.

Informacja o kliencie - w prokuraturze
Otóż 28 stycznia 2013 r., ujawnił Prokuraturze Rejonowej informacje o kliencie uzyskane w związku z udzieleniem pomocy prawnej – Tadeusz D. i spółce A.Sp. z o.o. Informacja dotyczyła nie składania prze tego klienta przez 16 lat obowiązkowych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.
Było to przewinienie dyscyplinarne z art. 80 u.p.a. w brzmieniu obowiązującym przed 25 grudnia 2014 r. w zw. z § 1, 2 6 i 19 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.
Za przewinienia została Markowi C. wymierzona kara zawieszenia w czynnościach zawodowych na okres roku i 6 miesięcy oraz zakaz wykonywania patronatu na okres 5 lat.
Od tego orzeczenia odwołanie złożył obwiniony, podnosząc zarzut mającego wpływ na treść rozstrzygnięcia błędu w ustaleniach faktycznych. Wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie od zarzucanego mu przewinienia.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury orzeczeniem z 16 kwietnia 2016 r., utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.
Od orzeczenia sądu drugiej instancji kasację wniósł obrońca obwinionego.

Adwokat nie ujawnił tajemnicy

Sąd Najwyższy w wyroku z 1 grudnia 2016 r. kasację uwzględnił i uchylił wyrok przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
Według SN skoro sądy dyscyplinarne uznały, że o fakcie niesporządzania sprawozdań finansowych obwiniony dowiedział się już po zakończeniu wykonywania usług prawniczych, przy okazji ustalania danych klienta w celu dochodzenia wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną, to wydaje się, iż uzyskane w tym zakresie informacje, choć związane były z wykonywaniem zawodu, to jednak nie zostały pozyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
W świetle art. 6 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze może prowadzić to do wniosku, że sądy dyscyplinarne zbyt szeroko zakreśliły obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej, rozciągając go na czynności o charakterze formalnym, niezwiązane treściowo ze sprawą, w ramach której udzielana była pomoc prawna. Tymczasem to właśnie merytoryczne aspekty danej sprawy objęte są tajemnicą adwokacką. Nie chodzi tu – jak to zdaje się przyjmować sąd odwoławczy – o sam związek między działalnością zawodową adwokata a pozyskaniem danej informacji, ale o powiązanie między pozyskaniem informacji a udzieleniem pomocy prawnej jako istoty wykonywania zawodu adwokata.

Nie było bezpośredniego związku z pomocą
Chodzi więc o to, aby informacja miała bezpośredni związek ze świadczoną pomocą prawną. Przekazanie przez klienta szerszych informacji powinno być dokonywane ze świadomością, że w pozostałym zakresie tajemnica zawodowa adwokata nie obowiązuje, lecz pozostaje pod ochroną pozostałych norm deontologicznych.
W konkluzji SN stwierdził, że jeżeli czyn obwinionego nie stanowił naruszenia tajemnicy adwokackiej, to jednak naruszał godność zawodu adwokackiego i podrywał zaufanie do tego zawodu (§ 1 ust. 2 i 3 k.e.a.).

Sprawa zatem wróciła do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, który 9 września 2017 r. zmienił opis czynu, ale karę utrzymał w mocy. Sąd II instancji stwierdził, że choć adwokat nie złamał prawa to jego postawa jest wysoce naganna, godzi bowiem w istotę bytu Adwokatury.

Czytaj też>> Adwokat może odpowiedzieć na pytanie nie należące do tajemnicy zawodowej

Od tego wyroku znów wpłynęła kasacja do SN, według której obrońca adwokat Lidia Bagińska wnosiła o uniewinnienie Marka C., gdyż "obowiązkiem obywatelskim adwokata jest informować ograny ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa". Powołała się na art. 304 par. 1 kpk , według którego " Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję."
Obrońca wskazała, że kara w tym kontekście jest nadmiernie surowa.

Przewinienie dotyczące istoty zawodu
W odpowiedzi zastępca rzecznika dyscyplinarnego adwokat Grzegorz Fertak powiedział, że celem obwinionego nie było dobro wymiaru sprawiedliwości, lecz wymuszenie na byłym kliencie zapłaty za usługę prawną. Dlatego, że Tadeusz D. nie rozliczył się z obwinionym.
- Rolą adwokata nie jest szukanie haków na klienta. Niedopuszczalne jest więc złamanie fundamentalnej zasady zawodowej - zasady lojalności i wykorzystywania wiedzy o kliencie przeciw niemu - mówił Grzegorz Furtak.
Dodał też, że charakter obwinionego, uporczywość z jaką zmierzał do "ukarania" klienta jest naruszeniem reguł wykonywania zawodu adwokata.


SN oddala kasację
Sąd Najwyższy po raz drugi oceniając zachowanie obwinionego Marka C. uznał, że kara jest adekwatna do powagi czynu.
Jak podkreślił sędzia sprawozdawca Włodzimierz Wróbel, adwokat jest zawodem zaufania publicznego i musi zachowywać się godnie. Obowiązują go standardy wyższe niż przeciętnego obywatela.
- Spór o wynagrodzenie adwokata z klientem narusza zasady godności zawodu, a w perspektywie podstawy zaufania - powiedział sędzia Wróbel. - Poinformowanie prokuratury o zaległościach w dokumentacji nie można nazwać donosem, jak to określił Wyższy Sąd. Chociaż obowiązku z art. 304 kpk nie powinno się wiązać ze złamaniem norm moralnych, ładu korporacyjnego i zasad współżycia społecznego - zaznaczył SN.

Sygnatura akt SDI 20/18, postanowienie z 6 czerwca 2018 r.
 


 

 
X

Sąd Najwyższy


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sąd Najwyższy? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
 
X

Adwokat


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Adwokat? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE