Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: dla prawnika dobro klienta nie jest najważniejsze

SN: dla prawnika dobro klienta nie jest najważniejsze

02.09.17

Radca prawny nie może popełniać przestępstwa lub deliktu dyscyplinarnego w obronie interesów swego klienta - stwierdził Sąd Najwyższy zawieszając w czynnościach na trzy lata radcę prawnego, który wprowadził w błąd komornika.
 

articleImage: SN: dla prawnika dobro klienta nie jest najważniejsze Własne

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w Poznaniu w lipcu 2015 r. uznał radcę prawną Agatę P. winną popełnienia przewinienia, które narusza art. 6 zasad Kodeksu etyki oraz art. 64 ust. 1 i 2  ustawy o radcach prawnych.

Przestępstwo karne radcy prawnego - ukarane
Według Kodeksu etyki radca prawny, mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami. Co więcej - sąd karny stwierdził prawomocnie winę radcy, która popełniła przestępstwo doprowadzeni innej osoby do "niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania" (art. 286 kk).
Tymczasem Agata P. od 22 maja  do 22 czerwca 2011 r. w celu osiągnięcia korzyści finansowej przez spółkę swego klienta wprowadziła w błąd komornika w postępowaniu egzekucyjnym. I mimo, że wierzyciel zrezygnował z dochodzenia kary umownej w wysokości 500 tys. zł uczestniczyła w prowadzeniu postępowania przeciw dłużnikowi i egzekucji z jego majątku.
Sąd Dyscyplinarny I instancji uznał, że ten czyn uwłacza godności radcy i zawiesił Agatę P. na trzy lata w wykonywaniu zawodu oraz zakazał sprawowania patronatu na 10 lat.

Interes mocodawcy
Obwiniona radca odwołała się od tego orzeczenia do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych twierdząc, że jej wina nie została udowodniona, gdyż kierowała się ona zasadą dbania o interes klienta. Jednak WSD nie przyjął tego argumentu i 15 marca 2016 r. utrzymał orzeczenie w mocy.
Sprawa dotarła do Sądu Najwyższego. W kasacji obwiniona powtórzyła, że zachowała się uczciwie, ponadto zabrakło dowodów z zeznań świadków. Kara - zdaniem skarżącej jest zbyt wysoka i niewspółmierna do wagi czynu.
Z-ca rzecznika dyscyplinarnego Alicja Kujawa podkreśliła w czasie rozprawy przed SN, że waga czynu popełnionego przez obwinioną jest znacząca, gdyż godzi w zaufanie do całej grupy zawodowej. Potwierdził to wyrok sądu karnego, który Agatę P. skazał na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

Zarzuty kasacji niezasadne
Sąd Najwyższy oddalił kasację jako oczywiście niezasadną. Kontrola instancyjna została dokonana przez sąd II instancji właściwie - wbrew twierdzeniom obwinionej. Sąd ten nie musi odnosić się do  wszystkich zarzutów i przesłuchiwać świadków, wystarczy, że stwierdzi, iż popiera ustalenia sądu I instancji.
- Wyrok sądu karnego nie przesądza o orzeczeniu sadu dyscyplinarnego, ale nie można ignorować wyroków karnych - podkreślił sędzia Andrzej Stępka. - Wynik postępowania dyscyplinarnego bywa niekiedy inny niż sądu karnego, choć nie jest to pożądane - dodał.
- Ochrona interesów mocodawcy, dobro klienta nie jest wartością abstrakcyjną - powiedział sędzia sprawozdawca. - Radca prawny nie może popełniać przestępstwa lub deliktu dyscyplinarnego w obronie interesów zleceniodawcy - dodał.

Sygnatura akt SDI 40/17, postanowienie z 29 sierpnia 2017 r.

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Marian Pawelec IP: 79.191.* 06-09-2017
  Czas najwyższy na sprawiedliwość.
  Mogę tylko podziękować.
  Będąc biegłym od 1990r i prowadząc około 20 spraw w roku .
  Przekonałem sie jak ludzie kłamią przed sądami i nie przestrzegając ustaw i obowiązujących przepisów. Jestem praktykiem ze średnim wykształceniem.
  Są prawnicy piszący głupoty i nieprawdę według dokumentów jakie są złożone do akt osobowych przy Sądach Okręgowych.
  Ja muszę udowadniać, ze nieprawda kserować dokumenty i załączać do akt sprawy.
  Z poważaniem i szacunkiem.
  Marian Pawelec lat 78

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE