Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: gdy osadzona oskarżona karmi dziecko piersią, to niewłaściwy miejscowo sąd może rozpoznać jej proces

SN: gdy osadzona oskarżona karmi dziecko piersią, to niewłaściwy miejscowo sąd może rozpoznać jej proces

11.03.18

Sąd Najwyższy wskazał, że dobro wymiaru sprawiedliwości przemawia za tym by przekazać do innego równorzędnego sądu rozpoznanie sprawy karnej oskarżonej - młodej matki, która stale zajmuje się dzieckiem w przystosowanym do tego celu zakładzie karnym.

articleImage: SN: gdy osadzona oskarżona karmi dziecko piersią, to niewłaściwy miejscowo sąd może rozpoznać jej proces fot. Thinkstock

Sąd Rejonowy w R. zwrócił się do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy oskarżonej Sądowi Rejonowemu w G. We wniosku wskazano, że oskarżona przebywa w Zakładzie Karnym w G. i nie może stawić się na rozprawę w Sądzie Rejonowym w R., który jako sąd właściwy miejscowo, powinien rozpoznać jej sprawę. Oskarżona w lipcu 2017 r. urodziła dziecko i sprawuje nad nim całodobową opiekę w Domu Dziecka Zakładu Karnego w G. Zwrócono także uwagę, że odległość między miejscem osadzenia a sądem właściwym jest znaczna (trasa w obie strony wyniesie ponad 1000 km). Nadto, w okręgu działania sądu właściwego miejscowo żaden zakład karny nie jest przygotowany by przebywała tam osadzona ze swoim dzieckiem. Podstawą złożonego wniosku był art. 37 k.p.k.

Dobro wymiaru sprawiedliwości

Na podstawie art. 37 k.p.k. Sąd Najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

Uwzględniony wniosek

Sąd Najwyższy uznał złożony wniosek za zasadny i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w G. Sąd Najwyższy przypomniał, że postępowanie karne powinno być prowadzone sprawne. Jeśli nie mogłoby być ono zakończone w rozsądnym terminie, to celowym może okazać się przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi - ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości. Tak też stało się w analizowanej sprawie.

LEX Navigator Postępowanie Karne>>

Laktacja oskarżonej

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że oskarżona całodobowo zajmuje się dzieckiem i karmi je piersią. Nie może więc stawiać się na wezwania z sądu. Powyższe wynika z rzetelnej dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy. Z tego względu sąd właściwy nie jest w stanie rozpocząć procedowania w jej procesie. Należy mieć także na względzie, że dowożenie oskarżonej do właściwego sądu wiązałoby się z koniecznością przetransportowania jej na czas powyżej jednej doby. Z tego względu, odmowa uwzględnienia złożonego przez Sąd Rejonowy w R. wniosku skutkowałaby przewlekłością postępowania karnego.

Jednocześnie Sąd Najwyższy zwrócił też uwagę, że po przekazaniu sprawy istnieje możliwość przesłuchania świadków przy użyciu urządzeń technicznych, biorąc pod uwagę znaczną odległość między miejscem ich zamieszkania a sądem wyznaczonym do rozpoznania sprawy.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2018 r., IV KO 9/18, LEX nr 2450276.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE