Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: kuratorzy nie otrzymają zwaloryzowanego wynagrodzenia

SN: kuratorzy nie otrzymają zwaloryzowanego wynagrodzenia

23.11.16

Tylko ustawodawca może uzupełnić lukę w przepisach, sądy nie mogą dokonywać waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, w tym kuratorów - orzekł Sąd Najwyższy oddalając skargę kasacyjną kuratora sądowego.
 

articleImage: SN: kuratorzy nie otrzymają zwaloryzowanego wynagrodzenia Własne

Powódka Jolanta P., będąca kuratorem sądowym wystąpiła z pozwem przeciwko Sądowi Rejonowemu w Garwolinie o wypłacenie nie zwaloryzowanego wynagrodzenia. Chodziło o lata 2011-2013, gdy zamrożono płace w całej sferze budżetowej. Kurator domagała się 23 tys. zł wraz z odsetkami od macierzystego sądu, powołując się na ustawę o kuratorach sądowych. Według art. 14 ust.1 a) i b) tej ustawy "wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych stopniach służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej. W 2003 r. kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych ustala się w wysokości 1667,70 zł.  Kwota bazowa, począwszy od 2004 r., jest waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalanym na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej."
Sądy obu instancji oddaliły powództwo. Argumentem było pierwszeństwo ustawy budżetowej nad ustawą o kuratorach. Według ustawy budżetowej pozostawiono w latach kryzysu gospodarczego  wskaźnik inflacji na nie zmienionym poziomie, mimo, że realnie inflacja była.
Powódka złożyła skargę kasacyjną, w której stwierdzała, że sądy obu instancji oparły się na nie obowiązujących już ustaw budżetowych, nie obowiązujące w dniu orzekania.
SN oddalił skargę kasacyjną kurator. Zdaniem sądu rozpatrując roszczenie trzeba mieć na uwadze, że gramatyczna wykładnia ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej na rok 2011 i następne nie wystarczy. W latach objętych pozwem doszło do globalnego kryzysu gospodarczego - wyjaśniał wyrok sędzia Zbigniew Myszka. Stan polskiego budżetu był zagrożony. To spowodowało zamrożenie płac nie tylko dla kuratorów, ale i sędziów i prokuratorów, a także pracowników sądów. Wskaźniki inflacji pozostały nie zmienione.
Sąd Najwyższy powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ( sygnatura akt P 44/15). TK umorzył postępowanie czterech pracownic sądu. Były to sprawy dotyczące roszczeń o zapłatę kwot pieniężnych będących różnicą wysokości wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez powódki w latach 2010-2013 i wysokości wynagrodzenia za pracę, jakie powodowie powinni otrzymać, jeżeli w powyższym okresie czasu zostałaby dokonana waloryzacja ich wynagrodzeń za pracę. Trybunał zwrócił uwagę, że ewentualne orzeczenie stwierdzające niekonstytucyjność ustaw budżetowych doprowadziłoby do wyeliminowania z porządku prawnego przepisów ustaw budżetowych, które nakazywały waloryzację. Trybunał Konstytucyjny powiedział, że wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur oraz kuratorów sądowych budzi niepokój z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych.
- Tylko ustawodawca może lukę w przepisach uzupełnić, sądy nie mogą dokonywać waloryzacji - podkreślił sędzia Myszka.
Sygnatura akt III PK 15/16, wyrok z 22 listopada 2016 r.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE