Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: orzeczeń Sądu Najwyższego nie można zaskarżyć

SN: orzeczeń Sądu Najwyższego nie można zaskarżyć

01.03.18

Jeśli Sąd Najwyższy wyda orzeczenie, to nie może być ono zaskarżone przez strony. Z tego względu zażalenie wniesione na postanowienie Sądu Najwyższego jest niedopuszczalne - wskazał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: orzeczeń Sądu Najwyższego nie można zaskarżyć Własne

Sąd Najwyższy odrzucił skargę ubezpieczonego o stwierdzenie przewlekłości postępowania. Odrzucenie skargi związane było z wniesieniem jej do Sądu Najwyższego osobiście, podczas gdy w postępowaniu przed tym sądem strony mogą działać jedynie przez zawodowych pełnomocników.

Zażalenie ubezpieczonego

Ubezpieczony wniósł zażalenie i domagał się jego uchylenia oraz ponownego rozpatrzenia wniesionej skargi. Jednocześnie ubezpieczony złożył wniosek o zwolnienie go z kosztów sądowych i ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu. Sąd Najwyższy odrzucił wniesione zażalenie.

Niedopuszczalne zażalenie

Zażalenie ubezpieczonego jest niedopuszczalne, gdyż orzeczenia Sądu Najwyższego nie podlegają zaskarżeniu. Powyższe wynika z kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym.

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna >>

Brak wyjątku w ustawie

Wymaga przy tym podkreślenia, że odstępstwo od zasady niezaskarżalności orzeczeń Sądu Najwyższego musiałoby wynikać wprost z przepisu prawa. Na powyższe zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w postanowieniu z 9.02.2017 r. w sprawie II PO 1/17 (LEX nr 2216090). Tymczasem, w ustawie z 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2016 r. poz. 1259 ze zm.) nie przewidziano zażalenia na odrzucenie skargi na przewlekłość postępowania.

Możliwa nowa skarga

Jednocześnie Sąd Najwyższy zauważył, że odrzucenie skargi ubezpieczonego pozwala wnieść mu kolejną skargę. Natomiast wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu i zwolnienie od kosztów sądowych (zawarty w zażaleniu) został przekazany do rozpoznania właściwemu sądowi apelacyjnemu.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 9.01.2018 r., III SO 1/17, LEX nr 2439954.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE