Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: pełnomocnik powinien wpisać choroby swoich dzieci w ryzyko zawodowe

SN: pełnomocnik powinien wpisać choroby swoich dzieci w ryzyko zawodowe

06.09.17

Pełnomocnik (będący rodzicem chorowitych dzieci) nie może zwlekać z podejmowaniem czynności procesowych do ostatniego dnia terminu, bowiem ryzykuje, iż z powodu nagłej choroby dziecka nie będzie w stanie podjąć czynności o czasie – uznał Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: pełnomocnik powinien wpisać choroby swoich dzieci w ryzyko zawodowe Własne

Pełnomocnik ubezpieczonego złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Jak wynika z uzasadniania wniosku, pełnomocnik przebywał wraz z dzieckiem w szpitalu w ostatnich dniach grudnia 2016 r., a więc w okresie, w którym strona mogła złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu apelacyjnego. Pełnomocnik wskazał, że przyczyna niezłożenia wniosku w terminie ustała jednak dopiero na początku stycznia 2017 r., gdyż wówczas lekarz prowadzący uznał stan chorego dziecka za dobry.

Oddalony wniosek

SA oddalił wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku tego sądu i jednocześnie odrzucił wniosek o doręczenie uzasadnienia orzeczenia. SA wskazał, że przywrócenie terminu następuje, jeśli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy. Przy ocenie braku winy należy uwzględniać to, czy strona dołożyła należytej staranności, by podjąć czynność w terminie. SA przypomniał, że przykładem braku winy w nieterminowym działaniu jest choroba strony lub jej pełnomocnika, jeśli uniemożliwia ona podjęcie działań nie tylko osobiście, ale i skorzystania z pomocy osób trzecich. SA przypomniał, że nie każda choroba uzasadnia uwzględnienie wniosku o przywrócenie terminu prawa procesowego, ale jedynie taka, rozumiana jako nadzwyczajne wydarzenie, którego skutków nie można przezwyciężyć, może usprawiedliwić niezachowanie terminu. SA uznał, że choroba dzieci pełnomocnika nie może stanowić uzasadnienia do niedochodzenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia. SA wskazał, że w okresie jesienno-zimowym pełnomocnik może przewidzieć choroby dzieci i na ten czas zabezpieczyć interesy swoich klientów. Jeśli pełnomocnik nie mógł się stawić w sądzie, by złożyć wniosek, to powinien on zadbać o udzielenie pełnomocnictwa substytutowi, który mógłby podjąć za niego czynności. Konsekwencją uznania, że doszło do zawinionego przekroczenia terminu, było oddalenie wniosku o przywrócenie terminu i odrzucenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia (skoro był on spóźniony).

Rozstrzygnięcie SN

Pełnomocnik zaskarżył postanowienie SA. Sąd Najwyższy uznał wniesione zażalenie za niezasadne i je oddalił.


Ocena powodów przekroczenia terminu

SN podkreślił, że rozstrzygając wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej należy ocenić, czy strona nie mogła przezwyciężyć przeszkód, które stanowią podstawę do uwzględnienia jej wniosku. Konieczne jest więc ustalenie, czy przeszkoda uniemożliwiająca działanie w terminie była nagła i nieprzewidziana. Czynnik zawinienia należy rozpatrywać jedynie w odniesieniu do przeszkód, które wystąpiły w okresie, w którym strona powinna zdziałać określone czynności (a więc np. w terminie do złożenia wniosku). Nie mają znaczenia dla przywrócenia terminu zdarzenia powstałe po upływie terminu do podjęcia czynności procesowych.

Brak podstaw do przywrócenia terminu

Zdaniem SN, skoro pełnomocnik ubezpieczonego jest rodzicem dwojga małych dzieci, to powinien wpisać ryzyko chorób dzieci w swoją praktykę zawodową. SN uznał, że nagła choroba dziecka, nawet jeśli połączona jest z koniecznością hospitalizacji, nie może być traktowana jako nadzwyczajna przeszkoda niemożliwa do przewidzenia. Skoro dziecko pełnomocnika często choruje i w początkowym okresie biegu terminu było konsultowane w szpitalu, to pełnomocnik mógł przewidzieć nawrót choroby i zabezpieczyć dokonanie wszystkich terminowych czynności w okresie remisji choroby. Zwlekanie z dokonaniem czynności do ostatniego dnia terminu w takim wypadku jest działaniem zawinionym, co wykluczyło uwzględnienie wniosku o przywrócenie terminu na złożenie wniosku. Tym samym, SN uznał, że orzeczenie SA było trafne i z tej przyczyny oddalił zażalenie.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 9.05.2017 r., I UZ 10/17, LEX nr 2329478

Skomentowano 3 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Adam Baran IP: 89.64.* 06-09-2017
  Liczę że sędziowie też wpiszą chorobę dziecka jako ryzyko zawodowe i nie będą przedłużać ustawowo wiążących ich terminów na czynności. Liczę też ze z tego powodu nie będą spadać terminy rozpraw i że ogólnie kiedyś zamieszkamy w normalnym kraju bez sądokracji. Marny to kraj gdzie lepiej pracować w dyskoncie niż jako prawnik...

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Bartek Fijałkowski IP: 185.99.* 06-09-2017
  Czyli można mieć termin za miesiąc, ale masz go wykonać dzisiaj na wypadek gdyby ktoś zachorował, była wojna, bo w sumie czasy niepewne, albo zwyczajnie klient czekał do końca zdecydują czy składać wniosek. Czyli mamy kolejną odsłonę walki ze środowiskiem prawniczym, bo termin na czynność oznacza że można czekać do końca. Ciekaw jestem czy w okresie jesienno zimowym sędziowie przewidują swoje choroby i szybciej orzekają

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Piotr Bożałkiński IP: 83.4.* 06-09-2017
  Stanowisko Sądu Najwyższego nie zasługuje na aprobatę. Termin do dokonania czynności procesowej jaką jest złożenie wniosku o sporządzenia uzasadnienia wynika z obowiązujących przepisów i nie można pełnomocnikowi zarzucań, że czekał z dokonaniem tej czynności do ostatniego dnia terminu. Miał prawo złożyć wniosek aż do ostatniego dnia terminu. Choroba dziecka pełnomocnika skutkująca koniecznością hospitalizacji miała charakter nagły więc nie można twierdzić, że pełnomocnik mógł przewidzieć, iż nastąpi on w okresie biegu terminu. Dlatego też w mej ocenie uchybienie terminowi do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez pełnomocnika i termin powinien powinien zostać przywrócony.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE