Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: Prokurator ukarana za list do pełnomocnika pokrzywdzonego

SN: Prokurator ukarana za list do pełnomocnika pokrzywdzonego

12.06.18

Była to pierwsza kasacja w sprawie prokuratora, pod rządami nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Sąd ten uchylił wyrok odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego i przekazał sobie do ponownego rozpoznania.

articleImage: SN: Prokurator ukarana za list do pełnomocnika pokrzywdzonego fot. Thinkstock

Według nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, które weszła w życie w kwietniu tego roku, drugą instancją w postępowaniach dyscyplinarnych prokuratorów jest Sąd Najwyższy, a nie jak do tej pory Wyższy Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym.

List do pełnomocnika
Winą prokuratora Beaty S. , było przekazanie pełnomocnikowi pokrzywdzonego pisma o odsunięciu jej od jej prowadzenia.  Postepowanie dotyczyło Głównego Inspektora Farmaceutycznego i odwróconego łańcucha dystrybucji leków (gdy apteka odsprzedaje produkty lecznicze i suplementy diety podmiotom nieuprawnionym). W liście tym prokurator, która przestała być referentem sprawy, stwierdzała, że jej linia dochodzenia sprawdziła się, a przełożeni idą złym tropem.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny we Włocławku 15 grudnia 2016 r. ukarał prokurator Beatę S. upomnieniem.

Uniewinnienie prokurator
Od tego orzeczenia obwiniona odwołała się do sądu II isntancji, twierdząc między innymi, że sąd był niewłaściwie obsadzony, a także przedstawiając sześć innych zarzutów.
Sąd II instancji, odwoławczy Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym 20 grudnia 2017 r. uniewinnił Beatę S. od zarzucanych jej deliktów. Stwierdził bowiem, że sporządzenie pisma adresowanego do adwokata nie jest naruszeniem etyki zawodu.

Godność urzędu - naruszona
Kasację złożył z-ca rzecznika dyscyplinarnego zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych. Zdaniem rzecznika prok. Marka Woźniaka zachowanie obwinionej było naruszeniem zasad godności i wypełniało znamiona czynu niedozwolonego (art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o Prokuraturze). Powołany przepis mówi, że "Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu prokuratorskiego".

Czytaj też>> Dyscyplinarka dla prokuratora za przesłuchanie adwokata

Według z-cy rzecznika sąd II instancji postąpił, tak jakby był katalog czynów nieetycznych. I skoro zachowanie obwinionej nie mieściło się w nim, to postanowił uniewinnić Beatę S. Tymczasem doszło do uchybienia godności urzędu, gdyż prokurator nie zachowała bezstronności i neutralności. Prok. Wożniak przywołał definicję godności wyrażoną w przeczeniu SN o sygnaturze SDI 6/16.
„Godność urzędu” odnosi się do ograniczonego kręgu podmiotów, osób pełniących wysokie funkcje publiczne i jest ściśle związana z rolą społeczną wypełnianą przez te osoby - zauważył SN. - Łączy się z dobrym imieniem, dobrą sławą, szacunkiem, honorem, gotowością obrony uznawanych wartości i gotowością do poświęcania się. Godność urzędu, tak jak godność o charakterze osobowościowym, związana jest także z poczuciem własnej wartości i oczekiwaniem szacunku ze strony innych osób oraz z poczuciem dumy z przynależności do grupy osób urząd ten sprawujących - napisał w uzasadnieniu sędzia Andrzej Siuchniński.

Upublicznienie czy napisanie jest deliktem?
- Nieprawdą było, że prokurator Beatę S. od sprawy, ona sama się wyłączyła - stwierdził prok. Woźniak. - Pismo prokurator upubliczniono, więc dotarło do adresata.
Obrońca obwinionej odpowiedział, że samo sporządzenie pisma nie jest deliktem dyscyplinarnym, nie wywołuje skutków, jakie autor kasacji jemu przypisał. Po drugie - nie udowodniono, jak pismo dotarło do adresata, gdyż nie zostało wysłane pocztą tradycyjną
Sąd Najwyższy przyznał, że kasacja jest zasadna, uchylił 6 czerwca br. wyrok sądu II instancji i przekazał sprawę SN do ponownego rozpatrzenia.
SN potwierdził, że opis czynu odpowiada treści naruszenia dyscyplinarnego. Problemem jest, jak list dotarł do adresata. A tego sąd II instancji nie wyjaśnił.

Sygnatura akt SDI 22/18, wyrok z 6 czerwca 2018 r.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE