Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: radca prawny uniknął kary, ale można oskarżyć rzecznika dyscyplinego

SN: radca prawny uniknął kary, ale można oskarżyć rzecznika dyscyplinego

22.12.17

Mimo pokrzywdzenia klientki radca prawny nie zostanie ukarany, dlatego, że rzecznik dyscyplinarny cofnął wniosek o ukaranie, a sąd słusznie umorzył postępowanie w sprawie nierzetelnej pełnomocniczki -  orzekł Sąd Najwyższy.
 

articleImage: SN: radca prawny uniknął kary, ale można oskarżyć rzecznika dyscyplinego Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Stanisława S. skorzystała z pomocy prawnej radcy prawnego Magdaleny K. przy wniesieniu do sądu pozwu o cofnieciu  darowizny. Sąd wezwał stronę do uzupełnieniu braków pisma procesowego. Radca nie podjęła czynności  w oznaczonym terminie i sąd 22 października 2015 r. roszczenie odrzucił.
Wobec tego Stanisława S. zwróciła się do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania przeciwko Magdalenie K.
Z-ca rzecznika dyscyplinarnego po zbadaniu sprawy uznał, że radca powinna odpowiadać za popełniony delikt przed sądem samorządu radcowskiego, gdyż naruszyła art.12 kodeksu etyki zawodu. Według tego przepisu radca prawny zobowiązany jest wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania.

Cofnięcie wniosku o ukaranie
Gdy sprawa trafiła do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, ale na rozprawie rzecznik cofnął wniosek o ukaranie radcy prawnego. Wcześniej jednak doszło do próby rozwiązania sporu ugodowo między pokrzywdzona klientką a jej pełnomocnikiem. Zaproponowano, że obwiniona zostanie ukarana upomnieniem. Jednak pokrzywdzona nie zgodziła się.
Sąd I instancji umorzył postępowanie.
Z tym orzeczeniem nie chciała zgodzić się Stanisława S. i odwołała się do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIRP.  Sąd II instancji 5 kwietnia 2017 r. utrzymał orzeczenie w mocy.

Czy był rzetelny proces?
Pełnomocnik z urzędu Stanisławy S. złożył skargę kasacyjna, w której powołał się m. in na art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka, gwarantujący prawo do rzetelnego procesu.
Zdaniem pełnomocnik pokrzywdzonej Pauliny Kolowiec, Magdalena K. jest winna przewinienia i powinna odpowiadać z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. A zatem trzeba  uchylić oba orzeczenia, aby doprowadzić do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego, że pokrzywdzona do tej pory nie wie, dlaczego rzecznik dyscyplinarny wycofał wniosek o ukaranie obwinionej Magdaleny K.

SN: krzywda jest, kary nie ma
Sąd Najwyższy nie dopatrzył się naruszenia prawa procesowego i oddalił skargę jako niezasadną. Konsekwencją wycofania wniosku o ukaranie radcy prawnego karą dyscyplinarna mogło być tylko umorzenie postepowania - wyjaśniał postanowienie sędzia Andrzej Siuchniński. Natomiast cofnięcie wniosku nie podlega kontroli sadowej, nie jest zaskarżalne, nawet gdyby sąd rażąco naruszył prawo. W istocie sądy nie mogły zbadać merytorycznie sprawy.
- Jedyne co jest możliwe, to ewentualne wniesienie sprawy dyscyplinarnej przeciwko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego - podpowiedział sędzia Siuchniński. - Jednak Sąd Najwyższy widzi w tej sprawie, że doszło do pokrzywdzenia klientki.


Sygnatura akt SDI 92/17, postanowienie SN z 20 grudnia 2017 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Własne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE