Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem w sprawie o prawa autorskie

SN: rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem w sprawie o prawa autorskie

27.07.17

W sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest prawo autorskie do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być rzecznik patentowy - to sedno uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy 26 lipca br.
 

articleImage: SN: rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem w sprawie o prawa autorskie fot. Thinkstock

Problem powstał na tle pozwu o zakazanie używania materiałów reklamowych i zdjęć, do których powód rościł sobie prawo autorskie. Spór toczył się między dwoma przedsiębiorcami  Andrzejem C. i Wojciechem M. handlującymi odpływami sanitarnymi.

Naruszenie praw do utworu
Andrzej C. zarzucił kontrahentowi naruszenie majątkowych praw autorskich na internetowym portalu aukcyjnym. Wojciech M. zamieścił tam katalogi i fotografie sprzętu bez zgody i wiedzy Andrzeja C. Zdaniem powoda naruszył tym samym art. 3 i art. 10 prawa autorskiego, a także ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W imieniu powoda przed sądem wystąpił rzecznik patentowy.
Sąd Okręgowy oddalił powództwo. Natomiast Sąd Apelacyjny powziął wątpliwość, czy rzecznik patentowy może występować w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, a jednocześnie zwalczanie nieuczciwej konkurencji?

Stanowisko pozwanego
Pełnomocniczka pozwanego adwokat Weronika Posiadała opowiedziała się za podjęciem uchwały, według której jeśli podstawą roszczenia jest naruszenie praw autorskich, to rzecznik nie może być pełnomocnikiem. Dlatego, że właściwy jest art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z nim w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań; usunięcia skutków niedozwolonych działań; złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Decyduje ochrona własności przemysłowej
Sąd Najwyższy 26 lipca podjął uchwałę, która daje rzecznikowi możliwość występowania przed sądem w roli pełnomocnika strony w sprawach własności przemysłowej, nawet jeśli roszczenie dotyczy autorskich praw majątkowych.
W uzasadnieniu sędzia Jacek Gudowski podkreślił, że kluczem do zrozumienia treści uchwały jest definicja własności przemysłowej. Jest to kategoria interdyscyplinarna, która realizuje się w przemyśle i gospodarce, to wynik umysłu człowieka lub nośnik informacji ( taki jak np. logo, znak graficzny, układ scalony itd.). Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji jest prawem własności przemysłowej - potwierdził SN.
Katalog tej definicji jest otwarty i rozwój techniki wzbogaca ją w miarę upływu czasu. Obok elementu ochrony uczciwej konkurencji pojawia się prawo autorskie, lecz nie zmniejsza ono zakresu ochrony - dodał sąd.

Sygnatura akt III CZP 26/17, uchwała SN z 26 lipca 2017 r.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE