Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: sąd wstrzymał egzekucję, ale radca prawny to zignorował

SN: sąd wstrzymał egzekucję, ale radca prawny to zignorował

30.08.17

Radca prawny świadomie złożył wniosek o egzekucję z majątku dłużnika, mimo iż sąd ją wstrzymał. Ukarany został 8 tys. zł grzywny. Sąd Najwyższy orzekł, że kara jest adekwatna do wagi czynu i utrzymał w mocy orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
 

articleImage: SN: sąd wstrzymał egzekucję, ale radca prawny to zignorował fot. Thinkstock

Naganny etycznie czyn radcy prawnego Pawła B. polegał na złożeniu u komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku dłużnika, mimo że wierzyciel wycofał swój wniosek. Należność w wysokości 325 tys. zł została bowiem spłacona przez zadłużoną spółkę. Sąd 9 października 1013 r. wydał prawomocne orzeczenie o wstrzymaniu egzekucji. Radca prawny Paweł B. o tym wiedział, ale następnego dnia po tym orzeczeniu skierował  bezprawny wniosek. W efekcie - komornik zajął majątek spółki.

Zmiana kary dyscyplinarnej
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny stwierdził  25 maja 2016 r., że radca prawny rażąco naruszył zasady etyki i ukarał go naganą oraz pokryciem kosztami procesu w wysokości 3 tys. zł. Od tego orzeczenia odwołał się obwiniony i pokrzywdzona spółka, która poniosła straty finansowe.
Najpoważniejszy zarzut obwinionego polegał na naruszeniu prawa do obrony, gdyż rozprawa odbyła się pod jego nieobecność.  Natomiast pokrzywdzona spółka zarzucała orzeczeniu rażąco niską sankcję, niewspółmierną do wagi deliktu.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny 9 grudnia 2016 r. zmienił wyrok i zamiast nagany orzekł karę 8 tys. zł oraz zakaz wykonywania patronatu na rok.

Zarzuty kasacji
W kasacji obwiniony zarzucił naruszenie art. 4 kk i art. 33 kk oraz zasad etyki zawodu.  Według pierwszego z tych przepisów,  jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową. Jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.
Według drugiego powołanego przepisu ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.
Zdaniem skarżącego należało zastosować nową ustawę o radcach prawnych, która jest względniejsza ( pozwala zastosować mniej surową karę). Ponadto nie zbadano dochodów obwinionego, warunków zawodowych i stanu rodzinnego. A obwiniony tę sytuację miał trudną.

Wysokość kary niezależna od zmiany prawa
Sąd Najwyższy uznał kasację za nieuzasadnioną i ją oddalił.  Sędzia Przemysław Kalinowski w uzasadnieniu stwierdził, że ustawodawca lubi dokonywać zmian dotyczących przeliczania parametru kar finansowych. Przed nowelizacją zastosowanie parametru dawało dolną granicę kary  2 109 zł w dacie orzekania . Po nowelizacji dolna granica wynosi  2400 zł. w dacie popełnienia czynu ( a górna granica kary - 19 tys. 200 zł). Ta ostatnia jest korzystniejsza , bo niższa od poprzedniej o 1900 zł. A zatem - zmiana przepisów nie wpłynęła niekorzystnie na wysokość kary pieniężnej - dodał sąd.
SN podkreślił, że kara nie jest rażąco niewspółmierna do czynu, gdyż surowsze są kary zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy i wydalenia.

Sygnatura akt SDI 39/17, postanowienie SN z 29 sierpnia 2017 r.

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE