Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN uratował sędziego od kary złożenia z urzędu

SN uratował sędziego od kary złożenia z urzędu

26.02.18

Sąd Najwyższy dał ostatnią szansę sędzi, która była dobrym orzecznikiem,  ale opóźniała się z pisaniem uzasadnień do wyroków. W 26 sprawach była bezczynna, zaś skarb państwa z tego powodu musiał wypłacać odszkodowania. Sędzia została przeniesiona do innego sądu.

articleImage: SN uratował sędziego od kary złożenia z urzędu Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Rzecznik dyscyplinarny zarzucił sędzi Krystynie S., że dopuściła się znaczących zaległości w pisaniu uzasadnień do orzeczeń. W 2016 r. sędzia miała opóźnienia sięgające do pół roku.
Ponadto w innych okresach dopuściła się przewlekłości, która wynosiła prawie dwa lata. Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego było to naruszenie zarówno art. 45 Konstytucji, według którego "każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd", jak i art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (prawo do rzetelnego procesu sądowego).

Kara złożenia z urzędu
Sąd I instancji Sąd Apelacyjny w Poznaniu stwierdził winę Krystyny S. i orzekł najsurowsza karę - złożenia z urzędu.
Od tego wyroku odwołała się obwiniona, stawiając zarzut m.in. ponownego ukarania za ten sam czyn,  a także nie sporządzenie wyczerpującego uzasadnienia do orzeczenia. A także brak znamion czynu zabronionego, jeśli sąd powołuje się na akt ogólny, taki jak Konstytucja RP, a nie przepis ustawy.

Przesłuchanie świadków w SN
Sąd Najwyższy jako sąd dyscyplinarny II instancji przesłuchał 22 lutego dwóch świadków: przewodniczącego I Wydziału Cywilnego sędziego Karola Resztaka i byłego prezesa sądu Ewę Nerga-Kujawę z Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda.
Sędzia Resztak zeznał, że mimo zarządzeń wydawanych w trybie nadzorczym, skierowanych do obwinionej Krystyny S. zaległości związane z pisaniem uzasadnień do orzeczeń nie zmniejszały się. Inna sprawa, że obciążenie sądów 2 2017 r. było bardzo duże; wpływało 700-900 spraw do referatów.
U obwinionej np. stwierdzono bezczynność w 220 sprawach w lipcu ubiegłego roku. W 2017 r. stwierdzono w tym sądzie 17 przewlekłości, które wiązały się z odszkodowaniami dla stron, z czego 12 spraw należało do referatu obwinionej sędzi.
Według Ewy Nerga-Kujawy obwiniona była zagubiona w sytuacji i odsuwała od siebie winę. Nie pozwalała też przełożonym sobie pomóc.
Obrońca obwinionej jednak zaznaczył, że jest ona dobrym orzecznikiem, niewiele jej wyroków jest uchylanych i bez wątpienia - przez 20 lat pracy wykazywała ona poświecenie dla wymiaru sprawiedliwości.

SN przenosi na inne miejsce służbowe
Sąd Najwyższy w wyroku z 22 lutego br. zmienił wyrok sądu I instancji i karę złagodził uznając, że przeniesienie sędzi na inne miejsce służbowe będzie skuteczne. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego było niesprawiedliwe, gdyż kara okazała się za surowa - zdaniem SN.
Jak podkreślił sędzia sprawozdawca Jarosław Matras po korekcie liczby spraw nie podjętych przez obwinioną wynika, że w 26 przypadkach była bezczynna.
- Przy wymierzaniu kary liczy się cała droga życiowa sędziego. Obwiniona była dotąd karana tylko raz, a czyny zarzucane nie były popełnione z winy umyślnej - powiedział sędzia Matras.
Odnosząc się do zarzutów obrony, iż Krystyna S. sądzona jest za te same opóźnienia, za które wcześniej otrzymała naganę, odparł, że w takiej sytuacji część wyroków nigdy nie byłaby uzasadniana. A to przecież godzi w prawa obywateli do sądu.
SN dodał, że istotnie obciążenie pracą sędzi Krystyny S. było duże, lecz przewlekłość w pisaniu uzasadnień i bezczynność były wielkością stałą przez kilka lat. Z tytułu bezczynności obwinionej skarb państwa wypłacił stronom 50 tys. zł.
- Teraz los jest w rękach pani sędzi - zakończył przewodniczący składu. - Przenosimy panią do Sądu Okręgowego w Koninie, gdzie będzie nowe kierownictwo i nowy referat. Od pani zależy, czy wykorzysta tę szansę - akcentował sędzia Matras.

Sygnatura akt SNO 57/17, wyrok z 22 lutego 2018 r.
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE