Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: utracił status uczestnika postępowania o zasiedzenie - nie może wnieść apelacji

SN: utracił status uczestnika postępowania o zasiedzenie - nie może wnieść apelacji

09.04.18

Sąd Odwoławczy może odmówić dalszego udziału w postępowaniu nieprocesowym osobie, która brała w nim udział i odrzucić wniesioną przez nią apelację, jeżeli z okoliczności faktycznych będzie wynikać, że nie jest zainteresowana prawnie jego wynikiem - orzekł Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: utracił status uczestnika postępowania o zasiedzenie - nie może wnieść apelacji Własne

Skarżący wnieśli apelację od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego zasiedzenie nieruchomości objętych wnioskiem. Sąd Odwoławczy najpierw odmówił dopuszczenia ich do dalszego udziału w tym postępowaniu w charakterze uczestników, a następnie odrzucił wniesioną przez nich apelację. Wyjaśnił, że dopuszczeni przez Sąd Rejonowy do udziału w sprawie w charakterze uczestników nie wykazali, iż rozstrzygnięcie w tej sprawie ma wpływ na sferę ich praw.

W zażaleniu na to postanowienie skarżący wskazali, że są zainteresowanymi w określonym rozstrzygnięciu sprawy, gdyż przepis art. 510 § 1 k.p.c. odnosi się również do interesu pośredniego, który niewątpliwie wykazali. Ponadto ich zdaniem, Sąd nie miał prawa pozbawić ich statusu uczestników postępowania, skoro zostali już dopuszczeni do udziału w sprawie.

Sąd Najwyższy przypomniał, że szerokie ujęcie interesu prawnego, jako przesłanki uzasadniającej przypisanie określonej osobie statusu zainteresowanego, nie zwalnia sądu (w tym także sądu drugiej instancji) od dokonania oceny w okolicznościach faktycznych sprawy, kto jest oraz kto powinien być uczestnikiem tego postępowania. Sąd może zatem odmówić dalszego udziału w postępowaniu nieprocesowym osobie, która co prawda brała w nim udział, ale nie była zainteresowana prawnie jego wynikiem. Co więcej, odmowa taka może nastąpić także po wydaniu orzeczenia przez sąd pierwszej instancji.

Obrót prawny nieruchomościami >>

Interes faktyczny nie wystarczy
Odnosząc się do kwestii udziału w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia Sąd wyjaśnił, że krąg podmiotów zainteresowanych tworzą osoby, których praw dotyczy wynik tego postępowania. Krąg ten nie obejmuje właścicieli lub posiadaczy sąsiednich nieruchomości, jeżeli nie roszczą sobie praw do własności nieruchomości lub przygranicznych pasów ziemi, oraz tych osób, które nie mają interesu wypływającego z prawa podmiotowego. Samo powołanie się na faktyczne korzystanie z gruntu w zakresie przejazdu i przechodu bez powiązania go z określonym uprawnieniem, nie jest natomiast wystarczające do uznania takiej osoby za zainteresowaną w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że obowiązkiem Sądu Odwoławczego było zbadanie dopuszczalności apelacji zarówno pod względem przedmiotowym, jak i podmiotowym, bowiem w postępowaniu nieprocesowym apelację może wnieść tylko osoba, której przysługuje status prawny uczestnika w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c. Skoro zatem skarżący nie byli zainteresowanymi w sprawie, w znaczeniu, o jakim mowa w art. 510 § 1 k.p.c. gdyż przytoczone przez nich okoliczności na uzasadnienie interesu nie dawały podstaw do takiej kwalifikacji i utracili status uczestnika tego postępowania, Sąd prawidłowo odrzucił wniesioną przez nich apelację (art. 373 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Postanowienie SN z dnia 30 stycznia 2018 r. III CZ 51/17.
 

Marek Sondej 09.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE