Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: VAT wliczony w opłatę egzekucyjną

SN: VAT wliczony w opłatę egzekucyjną

28.07.17

Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji o podatek od towarów i usług  - głosi uchwała siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 27 lipca br.

articleImage: SN: VAT wliczony w opłatę egzekucyjną fot. Thinkstock

- Uchwała ta oznacza, że wzrosną koszty prowadzenia kancelarii komorniczej, niektóre z nich mogą się nie utrzymać na rynku  - skomentował Rafał Fronczek prezes Krajowej Rady Komorniczej.


Opłata stosunkowa z VAT-em
Problem powstał na tle następującego stanu: Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla W. umorzył postępowanie egzekucyjne w sprawie z wniosku PGNiG przeciwko Markowi W.
Przy czym ustalił koszty egzekucji na kwotę 736 zł, obejmującą opłatę stosunkową (557,51 zł + VAT 117,49zł) oraz wydatki gotówkowe (61 zł). Jako podstawę ustalenia wysokości opłaty wskazał art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

W skardze na czynności komornika dłużnik zakwestionował prawidłowość ustalenia opłaty egzekucyjnej. Zarzucił, że opłata stosunkowa powinna być określona na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach., ponieważ część egzekwowanej należności została w dniu 7 października 2015 r. przekazana bezpośrednio wierzycielowi, a poza tym opłata ta nie powinna być powiększona o podatek VAT.
Komornik powołał się na interpretację ogólną Ministra Finansów wydaną 9 czerwca 2015 r., zgodnie z którą czynności wykonywane przez komorników należy uznać za świadczenie usług za wynagrodzeniem, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
Sprawa dotarła do Sądu Najwyższego
Skład trzech sędziów SN przekazał rozszerzonemu składowi zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia: czy opłata egzekucyjna ustalona przez komornika sądowego na podstawie art. 49 ust. 1 u.k.s.e. winna być powiększona o należność z tytułu podatku od towarów i usług, czy też zawiera w sobie kwotę podatku VAT?

Opłata egzekucyjna brutto
Za ta opcją opowiedział się skład 3-osobowy SN w  uchwale z lipca 2016 r. (sygnatura akt III CZP 34/16), Według tej uchwały komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku od towarów i usług.
Prokurator Wojciech Kasztelan poparł ten pogląd i dodał, że należność wynikająca z opłaty liczy się jako cena brutto.

Opłata netto
Innego zdania był prof. Witold Modzelewski, występujący w imieniu uczestnika. Jego zdaniem skoro przez 20 lat do 20 czerwca 2015 r. uznawano, że komornik nie jest podatnikiem VAT, to dlaczego interpretacja ministra ma to zmieniać? Ustawa o komornikach na ten temat milczy.
Jego zdaniem opłata za czynności komornika powinna być kwotą netto. Choćby dlatego, że dłużnik będący podatnikiem VAT byłby w bardziej uprzywilejowanej sytuacji niż zwykły konsument, który podatku tego nie może odliczyć.
Sąd Najwyższy był innego zdania i powołał się na swoje dotychczasowe orzecznictwo oraz uchwałę 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2017 r., według której nie ma podstaw, aby zwolnić komorników z podatku od towarów i usług ( sygnatura akt I FPS 8/16).


Sygnatura akt III CZP 97/16, uchwała 7 sędziów SN z 27 lipca 2017 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE