Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: w postępowaniu kasacyjnym składanie pism procesowych jest limitowane

SN: w postępowaniu kasacyjnym składanie pism procesowych jest limitowane

16.04.18

Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli strona postępowania kasacyjnego nie złoży w terminie odpowiedzi na skargę, to nie może ona później próbować zastąpić tego pisma innym - składając je jako "zwykłe" pismo przygotowawcze.

articleImage: SN: w postępowaniu kasacyjnym składanie pism procesowych jest limitowane Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną w sprawie o zasiedzenie. W toku tego postępowania uczestnicy złożyli wniosek o złożenie pisma przygotowawczego.

Niezasadny wniosek

Sąd Najwyższy oddalił ich żądanie. Wyjaśnił, że postępowanie kasacyjne nie przewiduje co do zasady składania pism przygotowawczych. W takim postępowaniu składa się przede wszystkim skargę kasacyjną, która inicjuje ten etap procesu. Wnoszona jest także odpowiedź na skargę. Tego rodzaju pismo to zasadniczo jedyny środek obrony przed skargą kasacyjną. Jeśli strona przeciwna nie wniosła odpowiedzi, to nie może ona skutecznie domagać się złożenia pisma, które zastąpiłoby odpowiedź na skargę kasacyjną. Tak właśnie stało się w niniejszej sprawie - uczestnicy nie złożyli w terminie odpowiedzi na skargę kasacyjną.

  Postępowanie cywilne>>

Reglamentowanie pism

Sąd Najwyższy wyjaśnił także z jakich przyczyn strony nie mogą "swobodnie" wnosić pism w postępowaniu kasacyjnym. Przede wszystkim, w toku rozpoznawania skargi kasacyjnej zasadniczo nie stosuje się art. 207 § 3 k.p.c. Tylko wyjątkowo możliwe jest bowiem złożenie pisma, o ile strona należycie uzasadni taki wniosek. Należy jednak pamiętać, że w postępowaniu kasacyjnym strony występują z profesjonalnymi pełnomocnikami. Zatem strona powinna podejmować właściwych czynności w odpowiedniej formie, w terminie wynikającym z ustawy. Działanie stron powinno być przecież zgodne z dobrymi obyczajami. Natomiast omijanie wymagań prawa procesowego stanowi nadużycie, o jakim mowa w art. 3 k.p.c.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 22.03.2018 r., III CSK 9/18, LEX nr 2468912.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE