Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: zażalenie od orzeczenia asesora, któremu nie powierzono obowiązków sędziego

SN: zażalenie od orzeczenia asesora, któremu nie powierzono obowiązków sędziego

07.02.18

Od orzeczenia asesora sądowego o kosztach postępowania, któremu nie powierzono obowiązków sędziego przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji - stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy.
 

articleImage: SN: zażalenie od orzeczenia asesora, któremu nie powierzono obowiązków sędziego Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Sprawa dotyczy sporej grupy asesorów, którzy dłużej niż miesiąc czekali na uchwałę KRS, która w pierwszym terminie zgłosiła sprzeciw do ich kandydatur.

Asesor orzeka o kosztach
Problem powstał na kanwie pozwu Krzysztofa B. skierowanego przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Wniósł on o zasądzenie od Izby Celnej 4 tys. 900 zł tytułem środków na zagospodarowanie.
Sąd Rejonowy w Warszawie obciążył Izbę Celną kosztami procesu, od czego się ona odwołała, a szczegółowe wyliczenie powierzył referendarzowi sądowemu. Postanowienie z 29 września 2017 r. w tej sprawie wydał asesor.
Pozwany wniósł zażalenie na to postanowienie. W toku rozpoznawania zażalenia wyłoniło się zagadnienie prawne, budzące wątpliwości, tj, czy od orzeczeń asesora sądowego, który w okresie przed powierzeniem obowiązków wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej, inne niż wymiar sprawiedliwości przysługuje zażalenie do sądu II instancji?

Zmiany prawa o ustroju sądów
Powodem wątpliwości były nowe przepisy ustawy nowelizującej ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i ustawy o ustroju sądów powszechnych. Od 21 czerwca 2017 r. obowiązują przepisy, według których mianowany asesor po upływie miesięcznego terminu od dnia przedstawienia kandydata Krajowej Radzie Sadownictwa lub w wypadku jej sprzeciwu - od dnia uchylenia takiej uchwały - rozpoczyna wykonywanie obowiązków sędziego ( art. 106 i) par. 10 ustawy o ustroju sądów powszechnych).
Do upływu terminu miesięcznego asesor nie wykonuje czynności z z kresu wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj też>> MS uzupełniło materiały ws. asesorów dla KRS

Zdaniem Sądu Okręgowego można przyjąć, że orzeczenia wydawane przez asesorów, którym nie powierzono obowiązków sędziego, należy traktować jako obowiązki referendarzy sądowych. Oznacza, to, że w miejsce apelacji i zażalenia przysługuje - skarga.
Z drugiej strony - orzeczenia wydawane przez tych asesorów należy traktować jak orzeczenia sądu, co oznacza wprost, że środkami odwoławczymi są zażalenia i apelacje, a także - sprzeciw od nakazu zapłaty.

Uchwała: przysługuje zażalenie
Sąd Najwyższy w uchwale od orzeczenia asesora sądowego o kosztach postępowania, któremu nie powierzono obowiązków sędziego przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji (art. 394 par. 1 kpc).
- Organem uprawnionym do wydawania orzeczeń w sprawach wydawanych według kpc jest sąd lub referendarz sądowy w zakresie ochrony prawnej. Innej możliwości nie ma - wyjaśniała sędzia sprawozdawca Jolanta Strusińska-Żukowska. - Asesor sądowy, któremu jeszcze nie powierzono obowiązków sędziego musiałby być zakwalifikowany jako członek składu orzekającego sądu lub jako referendarz sądowy.
SN podkreślał, że asesor nie jest referendarzem sądowym.  Nie ma też żadnego przepisu , który by przypisywał asesorowi przed powierzeniem obowiązków sędziego kompetencji referendarza sądowego.


Sygnatura akt III PZP 4/17, uchwała z 6 lutego 2018 r.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Własne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE