Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Strasburg: kontrola konta bankowego adwokata z naruszeniem prawa do prywatności

Strasburg: kontrola konta bankowego adwokata z naruszeniem prawa do prywatności

04.05.17

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 27 kwietnia uznał, iż skontrolowanie przez prokuraturę konta bankowego adwokata naruszyło jego prawo do poszanowania życia prywatnego oraz tajemnicę zawodową.

articleImage: Strasburg: kontrola konta bankowego adwokata z naruszeniem prawa do prywatności Własne

Skargę do Trybunału wniósł niemiecki adwokat w związku ze zleconą przez prokuraturę kontrolą jego konta bankowego, wykorzystywanego do transakcji zawodowych. Wniosek prokuratury o kontrolę konta skarżącego, oparty na przepisach niemieckiego kodeksu postępowania karnego, został złożony w kontekście postępowania karnego, które toczyło się przeciwko jednemu z klientów skarżącego. Śledczy podejrzewali, iż wynagrodzenie skarżącego, przelane na konto skarżącego w imieniu tego klienta, pochodziło z działalności przestępczej. Bank nie ujawnił faktu kontroli skarżącemu, a ten dowiedział się o niej rok później, przypadkowo, w trakcie czynności obrończych świadczonych temu klientowi w związku z postępowaniem karnym przeciwko niemu. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, iż kontrola konta stanowiła naruszenie tajemnicy adwokackiej, jako że dała organom władzy dostęp do danych jego klientów, a tym samym stanowiła naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał zgodził się ze skarżącym i potwierdził naruszenie art. 8 Konwencji.

Trybunał wskazał, iż udostępnienie historii bankowej skarżącego prokuraturze stanowiło ingerencję w jego prawo do poszanowania tajemnicy zawodowej, a tym samym życia prywatnego. Trybunał wskazał dalej, że zakres wniosku prokuratorskiego o ujawnienie informacji bankowych był bardzo szeroki, a jedyne ograniczenie było ograniczeniem czasowym. Bank przekazał wszystkie informacje na temat konta bankowego skarżącego oraz wszystkich transakcji na tym koncie w wyznaczonym przedziale czasowym. To, w rzeczy samej, dało organom prowadzącym postępowanie kompletny obraz działalności zawodowej skarżącego i dane wszystkich jego klientów.

Dalej, nieprawidłowości związane z zakresem ujawnienia informacji nie zostały zrównoważone przez wystarczające gwarancje proceduralne. Przepisy kodeksu postępowania karnego, na których kontrola została oparta, w ogóle nie przewidywały żadnych zabezpieczeń interesów i prywatności kontrolowanego. Tak ustawione progi ingerencji wynikały z faktu podejrzenia popełnienia przestępstwa. Kodeks postępowania karnego przewidywał istnienie gwarancji ochrony tajemnicy adwokackiej i relacji adwokat-klient, jednakże zabezpieczenia te mogły z łatwością zostać zawieszone w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez adwokata. Trybunał uznał w tym miejscu, że podejrzenie popełnienia przestępstwa przez skarżonego w omawianej sprawie było nader mgliste i nie stanowiło wystarczającego uzasadnienia na zniesienie ochrony tajemnicy obrończej. Wreszcie, nakaz kontroli bankowej nie został wydany przez sąd i nie zastosowano żadnych konkretnych gwarancji proceduralnych dla ochrony tajemnicy zawodowej skarżącego. Istniała co prawda możliwość zaskarżenia kontroli do sądu, postępowanie sądowe miało charakter wyłącznie retrospektywny, jako że skarżący dowiedział się o kontroli konta rok później i to zupełnie przypadkowo.

Okoliczności te sprawiły, iż Trybunał uznał prokuratorską kontrolę konta skarżącego za nadmierną i nieuzasadnioną. Stanowiła ona nieproporcjonalną ingerencję w prawo do prywatności skarżącego i nie była niezbędna w demokratycznym społeczeństwie. Tym samym odbyła się z naruszeniem art. 8 Konwencji.

Sommer przeciwko Niemcom - wyrok ETPC z 27.04.2017 r., skarga nr 73607/13.

Katarzyna Warecka

04.05.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Rząd przeciwny całkowitej poufności rozmów z adwokatem

  Obrazek do artykułu: Rząd przeciwny całkowitej poufności rozmów z adwokatem

  Rząd w trakcie negocjacji w Parlamencie Europejskim będzie się sprzeciwiać obowiązkowemu udziałowi adwokata w czasie przesłuchania świadków w intencji postawienia im zarzutów. Chce też żądać wyjątków od zasady całkowitej poufności rozmów z... Więcej

 • Potrzebni adwokaci gotowi występować w Strasburgu

  Obrazek do artykułu: Potrzebni adwokaci gotowi występować w Strasburgu

  Naczelna Rada Adwokacka wraz z Komisją Praw Człowieka uaktualnia bazę adwokatów specjalizujących się w prawach człowieka i występujących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Więcej

 • Zlustrowany adwokat wygrywa w Strasburgu

  Obrazek do artykułu: Zlustrowany adwokat wygrywa w Strasburgu

  Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 14 maja br. wyrok w sprawie Mościcki przeciwko Polsce. Jest to już trzeci w tym roku i 13 w sumie wyrok Trybunału w polskiej sprawie lustracyjnej. Tym razem dotyczy adwokata, który na skutek stwierdzenia przez... Więcej

 • Prokuratorzy będą musieli unikać mediów

  Obrazek do artykułu: Prokuratorzy będą musieli unikać mediów

  Prokuratorzy mają się też charakteryzować powściągliwością, jeśli chodzi o obecność w mediach. Z zasady powinni ich unikać. Takie wytyczne mają się znaleźć w nowym „Zbiorze zasad etyki zawodowej prokuratorów", który właśnie trafił do konsultacji. Więcej

 • SN: klauzula wykonalności dla aktu notarialnego

  Obrazek do artykułu: SN: klauzula wykonalności dla aktu notarialnego

  Sąd może nadać klauzulę wykonalności na rzecz nabywcy rzeczy wydzierżawionej, który wstąpił w stosunek dzierżawy, jeżeli tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy. Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE