Strona główna » Wiadomości » Opinie » Strasburski trybunał nie pobłaża przy opieszałości w procesach medycznych

Strasburski trybunał nie pobłaża przy opieszałości w procesach medycznych

29.05.17

Szczególną kategorią naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka są zbyt długie postępowania przed właściwymi władzami krajowymi. Problematyka ta widoczna jest na tle procesów medycznych, których przedmiotem jest kwestia odpowiedzialności prawnej za szkody wyrządzone przy leczeniu - pisze dr Paweł Złamańczuk.

articleImage: Strasburski trybunał nie pobłaża przy opieszałości w procesach medycznych Oficjalna strona Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

PAWEŁ ZŁAMAŃCZUK
Odpowiedzialność państwa za przewlekłość postępowania w procesach medycznych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Artykuł pochodzi z miesięcznika Państwo i Prawo 2017/4>>

1. Zdolność do ponoszenia odpowiedzialności
prawnomiędzynarodowej jest ściśle związana z podmio-towością międzynarodową państwa . Państwo, jako podmiot prawa międzynarodowego, posiada prawa i obowiązki, które wynikają z norm prawa międzynaro-dowego. Za przestrzeganie tych praw i wykonywanie obowiązków państwo ponosi odpowiedzialność praw-nomiędzynarodową . Ponoszą ją również w razie naru-szenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) państwa-strony, które posiadają legitymację bierną przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Szczególną kategorią naruszeń EKPC są naruszenia polegające na zbyt długim czasie trwania postępowania przed właściwymi władzami krajowymi. Problematyka ta widoczna jest na tle procesów medycznych, których przedmiotem jest kwestia odpowiedzialności prawnej za szkody wyrządzone przy leczeniu.
Odpowiedzialność za przewlekłość postępowania w procesach medycznych wymaga rozpatrzenia również na poziomie regulacji krajowych. W polskim systemie prawnym środki ochrony służące wyegzekwowaniu uprawnień związanych z przewlekłością postępowania przewiduje tzw. ustawa o skardze na przewlekłość postępowania (ustawa z 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora oraz postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ).

Przejdź do strony artykułu: « »
29.05.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Państwo i Prawo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE