Strona główna » Wiadomości » Aktualności » W czwartek i piątek egzamin komorniczy

W czwartek i piątek egzamin komorniczy

02.03.16

W dniach 3-4 marca 2016 r. na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie egzamin komorniczy - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Do egzaminu zostało dopuszczonych 605 osób.

articleImage: W czwartek i piątek egzamin komorniczy fot. Thinkstock

Egzamin przeprowadzany będzie przez 7 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, mających siedziby w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób - 4 sędziów sądu okręgowego lub apelacyjnego, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Komorniczą i 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

W trakcie dwóch dni egzaminu komorniczego, zdający opracowywać będą po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. 

Począwszy od ubiegłego roku zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych – według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, z której to możliwości skorzysta około 50 proc. zdających. 

Zdający, którzy zdecydowali się na opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z przyniesionych w tym celu własnych laptopów. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi. 

Dowiedz się więcej z książki
Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Aplikacja egzaminacyjna na nośnikach pendrive zostanie przekazana zdającym odrębnie na każdy dzień egzaminu razem z zadaniami egzaminacyjnymi. 

W tym roku po raz pierwszy wprowadzono możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu komorniczego dla zdających karmiących dziecko piersią. Zdająca taka ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego, a zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko – prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania egzaminu komorniczego w danym dniu.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: MS
Skomentowano 0 razy

KIRP

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • TK: opłaty egzekucyjne sprzeczne z konstytucją

  Obrazek do artykułu: TK: opłaty egzekucyjne sprzeczne z konstytucją

  Brak określenia maksymalnej wysokości opłaty za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub praw majątkowych oraz nie określenie maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej w egzekucji w administracji jest nadmierną ingerencją ustawodawcy – stwierdził... Więcej

 • TK: sędziowie z PiS wyroki wydają, ale ich nie uznają

  Obrazek do artykułu: TK: sędziowie z PiS wyroki wydają, ale ich nie uznają

  Dwaj sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski, złożyli we wtorek zdania odrębne do wyroku dotyczącego umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w DPS-ach. To już kolejne takie działanie sędziów wybranych do... Więcej

 • SN: radca prawny ukarany za niestaranność w czasie rozprawy

  Obrazek do artykułu: SN: radca prawny ukarany za niestaranność w czasie rozprawy

  Sąd Najwyższy nagannie ocenił zachowanie radcy prawnego, który postępował niezgodnie z intencjami klientów i nie domagał się przeprosin od sprawcy wypadku, jednak uchylił wyrok sądu dyscyplinarnego z powodów proceduralnych. Więcej

 • Prezydent powołał 71 nowych sędziów

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 27 czerwca 2016 r. akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowi sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. Więcej

 • E-sąd wydaje mniej nakazów zapłaty

  Obrazek do artykułu: E-sąd wydaje mniej nakazów zapłaty

  Od stycznia tego roku liczba wydanych przez lubelski e-sąd nakazów zapłaty znacząco spadła. W pierwszym miesiącu 2016 r. było ich nieco ponad 19 tys. Dla porównania w tym samym okresie w 2015 r. ten sąd wydal aż 145 047 nakazów. Jeszcze gorzej... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE