Strona główna » Wiadomości » Aktualności » W PK powstał wydział do skarg nadzwyczajnych

W PK powstał wydział do skarg nadzwyczajnych

17.04.18

Projekty skarg nadzwyczajnych, które będzie wnosić do Sądu Najwyższego Prokurator Generalny, powstaną w utworzonym właśnie Wydziale Skarg Nadzwyczajnych Prokuratury Krajowej. Podstawy do skargi analizować będą prokuratury regionalne. 

articleImage: W PK powstał wydział do skarg nadzwyczajnych pg.gov.pl

 Prokurator Generalny zgodnie z obowiązująca od 3 kwietnia nową ustawą o SN jest obok m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta jednym z podmiotów, który może wnosić do SN skargę nadzwyczajną.

Jak mówi LEX.pl rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik, Wydział Skargi Nadzwyczajnej powstał w Departamencie Postępowania Sądowego.

- Do  jego zadań należy między innymi opracowywanie projektów skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego od prawomocnych orzeczeń sądowych - dodaje. 

Prokurator z Prokuratury Krajowej ma też powiadamiać osobę wnioskująca o skargę nadzwyczajną o decyzji, która zapadła. Zobowiązany będzie przy tym do wskazania przyczyn i podstawy prawnej, ale nie do uzasadnienia. 

Czytaj: Skarga nadzwyczajna już do zastosowania >>

Wnioski o skargi do prokuratur regionalnych 

Kończą się prace nad projektem rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości dot. m.in. rozpatrywania przez prokuratury wniosków o skargę nadzwyczajną. W myśl regulacji, wszystkie wnioski - także składane w prokuraturach rejonowych i okręgowych mają trafiać do prokuratur regionalnych, bo to one będą badać przesłanki do skierowania takich skarg do SN. 

To prokurator regionalny ma też występować do prezesa właściwego sądu apelacyjnego o niezwłoczne nadesłanie akt sprawy, której dotyczyć ma skarga nadzwyczajna i zwracać się do niego o opinie. 

Będzie mógł też wystąpić do szefów podległych mu prokuratur (okręgowych, rejonowych), których prokuratorzy brali udział w postępowaniach sądowych, by uzyskać ich stanowisko w sprawie.

Decyzja o skardze w PK 

Ostateczna decyzja o tym, czy skarga nadzwyczajna zostanie wniesiona zapadnie właśnie w Wydziale Skarg Nadzywczajnych PK. 

Prokurator regionalny będzie musiał niezłocznie przesłać do Prokuratury Krajowej zarówno akta sprawy jak i projekt skargi albo stanowiska, że brak jest podstaw do jej wniesienia. Wyjątkiem ma być stwierdzenie "oczywistego braku podstaw do wniesienia skargi nadzwyczajnej".

Wnioski przez internet tylko z e-podpisem 

Projekt rozporządzenia MS określa też w jakich sytuacjach wniosek o skargę nadzwyczajną nie będzie rozpatrywany.  Chodzi tu m.in. o braki dotyczące danych osoby składającej taki wniosek oraz gdy zaginą lub zostaną zniszczone akta.

Podobnie będzie w sytuacji gdy wniosek o skargę nadzwyczajną skierowany zostanie do prokuratury drogą elektroniczną i nie zostanie opatrzony podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Nie rozpatrywane mają być też pisma zawierające „treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe”.

Z kolei jeśli we wniosku nie będzie wskazania prawomocnego orzeczenia sądu lub okoliczności mogących stanowić podstawę zarzutów skargi nadzwyczajnej, autor pisma będzie mieć siedem dni na usunięcie braków.  

Pierwsze wnioski już u RPO i RPP

Ponad 150 wniosków o skargi nadzwyczajne wpłynęło już do Rzecznika Praw Obywatelskich, trzy do Rzecznika Praw Pacjenta. Dotyczą zarówno spraw cywilnych jak i karnych. W przypadku tych pierwszych chodzi głównie o kwestie spadkowe, podział majątku i rozliczenia finansowe. W sprawach karnych kwestionowany jest sam fakt skazania. 


Czytaj: Skarga nadzwyczajna już od dwóch tygodni - pierwsze wnioski m.in. u RPO>>

 

Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE