Strona główna » Wiadomości » Opinie » Warsztat ważny w pracy prokuratora w sprawach karnych

Warsztat ważny w pracy prokuratora w sprawach karnych

02.06.17

Wprawdzie rozprawa główna ma przewagę nad postępowaniem przygotowawczym, bowiem to na niej zapada rozstrzygnięcie o odpowiedzialności oskarżonego za zarzucany mu czyn, lecz postępowanie przygotowawcze w znacznym stopniu wpływa na dalszy bieg procesu - pisze prof. Ryszard A. Stefański.

articleImage: Warsztat ważny w pracy prokuratora w sprawach karnych fot. Thinkstock

Jak dodaje redaktor naukowy wydanej właśnie książki Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych, świadczy o tym m.in. jeden z celów stawianych postępowaniu przygotowawczemu, jakim jest zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu (art. 297 § 1 pkt 5 k.p.k.). Trafnie w doktrynie wskazuje
się, że „fasadą maskującą rzeczywisty stosunek wzajemny pomiędzy postępowaniem przygotowawczym i merytorycznym rozpoznaniem jest więc ogólnik, iż postępowanie przygotowawcze jedynie «przygotowuje» rozprawę główną”. - Nie sposób wskazać reguł postępowania prokuratora w poszczególnych stadiach procesu, a w szczególności w poszczególnych czynnościach procesowych bez znajomości ustroju prokuratury, jej zasad organizacyjnych i zasad działania. Z tego też powodu opracowanie rozpoczynają rozważania dotyczące miejsca prokuratury w systemie organów państwowych, jej zasad organizacyjnych: jednolitości, centralizmu, jednoosobowego kierownictwa, hierarchicznego podporządkowania i niezależności oraz zasad działania prokuratury: zasady indyferencji, substytucji i dewolucji. Mają one istotne znaczenie dla działań poszczególnych prokuratorów, z których wynika, że w prokuraturze nie funkcjonują zasady rygorystycznej kompetencji oraz niezmienności podmiotu wykonującego czynności procesowe. Konieczne było wykazanie, że organem procesowym jest prokurator, a prokuratura jako jednostka organizacyjna jest urzędem, który stanowi zaplecze organizacyjno-techniczne dla zadań realizowanych przez prokuratorów. Prokuratura jest tylko instytucją skupiającą prokuratorów. W obrębie prokuratury organami państwowymi działającymi w różnego rodzaju postępowaniach są poszczególni prokuratorzy, a nie jednostki organizacyjne, będące zaś w gestii danej jednostki środki osobowe (urzędnicy i obsługa) oraz rzeczowe są do dyspozycji - piszą autorzy książki.

Ich zdaniem, dla sprawnego i praworządnego wykonywania zadań przez prokuratora ważne znacznie ma właściwość zarówno rzeczowa, jak i miejscowa prokuratorów. I dodają, że Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności, które niekiedy głęboko wkraczają
w sferę praw i wolności obywatelskich, konieczne jest zachowanie przez prokuratora bezstronności, a jej gwarancję stanowi wyłączenie prokuratora.


Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnychJak podkreśla wydawca, w książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Szczegółowo omówiono nie tylko gruntownie ostatnio znowelizowane przepisy kodeksu postępowania karnego, lecz także nową ustawę - Prawo o prokuraturze oraz najnowszy regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, które w wielu aspektach odnoszą się do postępowania karnego.

Opracowanie zawiera praktyczne informacje na temat m.in.:
- wykonywania poszczególnych czynności procesowych;
- sporządzania aktów procesowych, np. aktu oskarżenia, postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego;
- sposobu przemawiania w sądzie;
- kompozycji przemówienia prokuratora.

Zdaniem autorów i wydawcy, publikacja jest skierowana przede wszystkim do prokuratorów, a także do adwokatów i radców prawnych, ponieważ pozwoli im poznać warsztat pracy prokuratora, co może być przydatne w pełnieniu funkcji obrońcy i pełnomocnika, oraz do sędziów, którym umożliwi lepszą ocenę materiału zebranego w toku postępowania przygotowawczego i poprawności wykonania czynności procesowych przez prokuratora.

Więcej o publiakcji>>

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE