Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: aktywny komornik musi być skreślony z listy adwokatów

WSA: aktywny komornik musi być skreślony z listy adwokatów

05.01.18

Komornicy prowadzący aktywną działalność w zawodzie, wpisani na listę adwokatów nie mogą funkcjonować jako adwokaci. Naczelna Rada Adwokacka uważa, że muszą być skreśleni. Tę tezę potwierdził w czwartek, 4 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 

articleImage: WSA: aktywny komornik musi być skreślony z listy adwokatów Własne

Problem dotyczył kwestii; czy aktywnie działający komornik może funkcjonować jako aktywny adwokat. Nie jest to pierwsza tego typu kontrowersja, a sądy administracyjne nie wypracowały w tej sprawie jednolitej wykładni.

Czas na zamknięcie działalności komorniczej
Sprawa dotyczyła komornika sądowego Macieja C. z Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku, który został wpisany na listę adwokatów. Naczelna Rada Adwokacka domagała się od niego informacji, czy jest zainteresowany wykonywaniem zawodu adwokata. Komornik zapewniał, że tak i prosił o czas, by mógł zamknąć wszystkie rozpoczęte sprawy. Rada przedłużyła mu termin na rok. Następnie wszczęła procedurę wykreślenia i zaprosiła Macieja C. na rozprawę. Jednak ten nie stawił się, więc został skreślony z listy.

Odwołanie od uchwały ORA
Maciej C. nie zgodził się z takim obrotem rzeczy i odwołał się do prezydium NRA wnosząc o uchylenie uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej. Zarzucił naruszenie art. 72 ust. 1  pkt. 4 ustawy Prawo o adwokaturze.
Zdaniem skarżącego wpis na listę adwokatów jest elementem niezbędnym, ale nie wystarczającym do rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata. Przed rozpoczęciem działalności, osoba taka musi złożyć ślubowanie, wyznaczyć swoją siedzibę i zawiadomić o tym właściwą radcę adwokacką. 
Maciej C. ślubowania nie złożył, ani nie założył kancelarii adwokackiej.
Nie przekonał jednak członków prezydium NRA, które 25 kwietnia 2017 uchwałę uchwałą utrzymało w mocy. Wobec tego złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skarga oparta o Konstytucję
Pełnomocnik skarżącego radca prawny Przemysław Cieślicki przekonywał sąd, że nie można wobec komornika stosować sankcji w postaci skreślenia z listy adwokatów, choćby na podstawie art. 17 Konstytucji, który nakłada na organy samorządu obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Jednak Maciej C. zawodu adwokata nie wykonuje, więc kara jest niesłuszna. Nie ma żadnego przepisu, który zakazywał by łączenie tych dwóch zawodów.

Czytaj też>> WSA: minister niesłusznie zablokował komornikowi drogę do adwokatury

Pełnomocnik przytoczył też art. 65 Konstytucji dający wolność wyboru zawodu.
Ponadto - twierdził radca Cieślicki - adwokatura prowadzi dwie listy: aktywnych zawodowo adwokatów i nie aktywnych, którzy płaca różne składki. Powołał się m. in na wyrok WSA, gdzie sprawozdawca była przewodnicząca tego składu Aneta Lemiesz. W wyroku z 27 września 2017 r. ( o sygnaturze akt VI SA/Wa 751/17) sąd orzekł, że fakt, iż osoba będąca komornikiem nabyła prawo do wykonywania zawodu adwokata, ale go nie wykonuje nie może być podstawą do nałożenia sankcji w postaci skreślenia z listy adwokatów.
NSA jednak orzekał inaczej w wyroku z 18 grudnia 2012 r. i 24 maja 2013 r. Ale już 13 listopada 2013 r. w sprawie o sygnaturze II GSK 1007/12 wskazał na dwie sytuacje dotyczące statusu adwokatów.

WSA oddala skargę komornika
Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił argumentów skarżącego. Oddalił skargę, uznając, że organ nie naruszył prawa.
Jak powiedziała sędzia sprawozdawca Grażyna Śliwińska głównym zadaniem adwokatury jest udzielanie pomocy prawnej obywatelom. Ustawodawca nie przewidział zawieszenia wykonywaniu zawodu adwokata, zaś podział na adwokatów czynnych i nie aktywnych nie jest podziałem ustawowym - dodał sąd.
Podstawową kwestią jest to, że ustawa zabrania łączenia zawodu adwokata i zajmowania stanowiska związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. A takim stanowiskiem pomocniczym w wymiarze sprawiedliwości jest komornik ustanowiony przy Sądzie Rejonowym. Wobec tego działalność komornicza Macieja C. stoi na przeszkodzie wykonywaniu zawodu adwokata - dodał WSA.
Sędzia Śliwińska dodała, że komornik miał czas i możliwości zastanowienia się, który zawód chce wykonywać, ORA kierowała do niego pisma i prośby o definitywną deklarację, lecz bez skutku.
Niektóre sądy poszły na rękę komornikom, którzy z dnia na dzień nie mogą zamknąć działalności, gdyż utracą środki do życia. W tym wypadku adwokaci przedłużyli termin, potrzebny na zakończenie pracy w charakterze komornika - podkreślił sąd.


Sygnatura akt VI SA/Wa 1429/17, wyrok z 4 stycznia 2018 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Własne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Prezydent podpisał nowelę dot. odwoływania komorników

  Obrazek do artykułu: Prezydent podpisał nowelę dot. odwoływania komorników

  Ustawę o komornikach sądowych zakładającą, że komornik skazany za umyślne przestępstwo traci stanowisko z mocy prawa, podpisał w piątek prezydent Bronisław Komorowski. Do tej pory, żeby odwołać komornika, potrzebna była jeszcze decyzja ministra... Więcej

 • Adwokaci: komornik to nie mecenas

  Obrazek do artykułu: Adwokaci: komornik to nie mecenas

  Tytuł „mecenas” zarezerwowany jest dla adwokatów i radców prawnych – stwierdza w specjalnym oświadczeniu Naczelna Rada Adwokacka. To reakcja na użycie przez tygodnik „Wprost” tego zwyczajowego tytułu w odniesieniu do komornika. Więcej

 • Nowelizacja ustawy o Prokuraturze i innych ustaw uchwalona

  Obrazek do artykułu: Nowelizacja ustawy o Prokuraturze i innych ustaw uchwalona

  Przyjęta w piątek, 20 lipca br. przez Sejm nowelizacja ustawy o Prokuraturze to szereg istotnych zmian dotyczących sądów powszechnych. Zakłada m.in. wyeliminowanie zasady kworum podczas posiedzenia zgromadzeń ogólnych sędziów apelacji i okręgu. To... Więcej

 • Senat szykuje ustawę dla kancelarii odszkodowawczych

  Obrazek do artykułu: Senat szykuje ustawę dla kancelarii odszkodowawczych

  Maksymalne stawki za usługi i odszkodowania trafiające wprost na konta poszkodowanych, a także obowiązkowe ubezpieczenia OC - takie m.in. zmiany zamierza zaproponować Senat w projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń... Więcej

 • Sędziowie rejonowi wśród kandydatów do SN

  Obrazek do artykułu: Sędziowie rejonowi wśród kandydatów do SN

  36 prawników zgłosiło swoje kandydatury na sędziów Sądu Najwyższego. Są wśród nich sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, prokuratorzy, radcy prawni, notariusze i adwokaci. Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE