Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: aplikant adwokacki skreślony z listy z powodu nieprzydatności do zawodu

WSA: aplikant adwokacki skreślony z listy z powodu nieprzydatności do zawodu

20.05.18

Negatywne oceny z czterech rocznych sprawdzianów i nieskuteczne powtarzanie pierwszego roku aplikacji adwokackiej były podstawą do skreślenia z listy aplikantów z powodu nieprzydatności do zawodu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

articleImage: WSA: aplikant adwokacki skreślony z listy z powodu nieprzydatności do zawodu fot. Thinkstock

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę o skreśleniu z listy aplikantów Jana K. po tym jak Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku wykluczyła go z tego grona.

Nie zaliczenie kolokwium
Powodem były negatywne oceny z czterech kolokwium rocznych. Podstawę stanowił art. 79 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, który mówi, że okręgowa rada adwokacka może skreślić aplikanta adwokackiego z listy aplikantów adwokackich w okresie pierwszych dwóch lat aplikacji, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu adwokata.
Jana K. początkowo odbywał aplikację a izbie gdańskiej. Tam nie zdał egzaminu poprawkowego i następnie przeniósł się do izby w Bydgoszczy, gdzie powtarzał pierwszy rok. Dwa razy nie zdał kolokwium rocznego ponownie.

Zaskarżenie uchwały
Jan K. zaskarżył uchwałę zezwalającej mu na powtarzanie roku aplikacji. Podstawą skargi był zarzut, że na formularzu nie ma podpisu jednego z dwóch egzaminatorów.

Czytaj też>> NSA: skreślenie z listy aplikantów adwokackich nie narusza konstytucji

Naczelna Rada Adwokacka 20 czerwca 2017 r. stwierdziła, że skoro egzaminy z 2014 r. nie były zaliczone, to ORA miała prawo wydać uchwałę o powtarzaniu roku.
Od tej uchwały Jan K. odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
WSA w wyroku z 15 maja 2018 r. utrzymał w mocy uchwałę prezydium NRA i uznał, że skarga była niezasadna. Jak powiedziała sędzia sprawozdawca Aneta Lemierz sąd oceniał cały przebieg edukacji prawniczej aplikanta.

Mocne powody skreślenia z listy
Istotą problemu była odpowiedź na pytanie, czy były wystarczające powody do skreślenia z listy. I odpowiedział na to zagadnienie pozytywnie; były powody, gdyż aplikant nie dał cztery razy kolokwium, a nawet dano mu szansę poprawienia, czyli powtarzał rok.
Odwołanie od decyzji izby adwokackiej nie przysługuje, a sąd administracyjny nie analizuje prawidłowości przeprowadzenia kolokwium. Natomiast brak jednego podpisu egzaminatora nie ma znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy.

Sygnatura akt VI SA/Wa 1839/17, wyrok z 15 maja 2018 r.

Akta karne dla aplikantów [PRZEDSPRZEDAŻ]
 

Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Attorney at Law 28-05-2018
    Przymusy korporacyjne i kształt obecnego kształcenia prawników jest niekonstytucyjny . Niech ustawodawca zmieni tylko kilka artykułów w k.p.c. i p.p.s.a. w zakresie udziału pełnomocnika . To wystarczy by przewietrzyć magazyny korporacyjne .

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE