Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: Nieprawomocny wyrok sądu dyscyplinarnego wobec komornika oznacza brak rękojmi

WSA: Nieprawomocny wyrok sądu dyscyplinarnego wobec komornika oznacza brak rękojmi

17.05.18

Gdy pojawią się zarzuty naruszenia zasad etycznych w trakcie postępowania dyscyplinarnego wszczętego wobec osoby starającej się o dostęp do zawodu zaufania publicznego, to stanowią one brak rękojmi do prawidłowego wykonywania zawodu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
 

articleImage: WSA: Nieprawomocny wyrok sądu dyscyplinarnego wobec komornika oznacza brak rękojmi Źródło: iStock

Sprawa dotyczyła komornika Pawła B., który starał się o zostanie adwokatem w Rzeszowie. Okręgowa Rada podjęła uchwałę o wpisaniu go na listę w styczniu 2017 r., a minister sprawiedliwości zgłosił sprzeciw w czerwcu 2017 r.
Minister podał dwa powody. Pierwszy z nich to sprzeczne z prawem objęcie przez komornika funkcji adwokata (wykładnia art. 72 ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo o adwokaturze). Według tego przepisu Okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w wypadku objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości.

Brak nieskazitelnego charakteru
Drugi zarzut dotyczył utraty rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata jakim jest nieskazitelny charakter. Podstawą do tego twierdzenia był wniosek prezesa Sądu Rejonowego w Lublinie z grudnia 2016 r. o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko komornikowi Pawłowi B. Postawiono mu cztery zarzuty, m.in. zajęcie rachunku bankowego dłużnika mimo złożenia wniosku przez wierzyciela o umorzenie postepowania z powodu spłaty należności.

Czytaj też>> WSA: aktywny komornik musi być skreślony z listy adwokatów

Sąd dyscyplinarny w pierwszej instancji uznał winę komornika i ukarał go 5 tys. zł karą grzywny. Okoliczności te - zdaniem ministra - pozbawiają skarżącego przymiotu nieskazitelnego charakteru.

Orzeczenie dyscyplinarne - nieprawomocne
Paweł B. nie zgodził się z zarzutami ministra. Według pełnomocnika Pawła B. minister nieprawidłowo zinterpretował przepis art. 72 ust. 1, gdyż regulacja ta odnosi się tylko do skreślenia nazwiska z listy, a nie do nabycia prawa.
Co do argumentu o karalności, to także jest on chybiony - według skarżącego. Dlatego, że orzeczenie sądu dyscyplinarnego nie jest prawomocne i do uprawomocnienia się wyroku korzysta on z domniemania niewinności. A orzeczenie zostało zaskarżone przez Pawła B. do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy NRA.

Naruszenie zasad etycznych
Sąd administracyjny I instancji oddalił skargę komornika Pawła B. i przychylił się do argumentów ministra, że wyrok sądu dyscyplinarnego, nawet nieprawomocny jest stwierdzeniem naruszenia zasad etyki zawodu. A jeśli tak, to warunek prawidłowej rękojmi wykonywania zawodu adwokata nie został spełniony.
Gdy pojawią się zarzuty naruszenia zasad etycznych w trakcie postępowania dyscyplinarnego wszczętego wobec osoby starającej się o dostęp do zawodu zaufania publicznego, to są to przesłanki braku rękojmi - powiedziała sędzia sprawozdawca Aneta Lemiesz.
A zatem skreślenie z listy adwokatów jest zasadne - orzekł WSA.
Natomiast zarzut, iż komornik nie może być wpisany na listę adwokatów jest niesłuszny. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, przesłanki skreślenia z listy adwokatów nie są stosowanie w postępowaniu wpisowym.


Sygnatura akt VI SA/Wa 2231/17, wyrok z 15 maja 2018 r.


 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: WSA
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE